Proces-verbal al întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 24 mai 2018,

cu ocazia desfășurării Întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Tema întâlnirii a fost: SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE.

Întrunirea a avut loc la sediul Bibliotecii Naționale a României din București, în Sala „Simion Mehedinți”, începând cu ora 14:00.

Au fost prezenți 20 de colegi, reprezentând: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Universitatea București. Facultatea de Litere. Departamentul de Științe ale Comunicării, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Camerei Deputaților. Participanții s-au bucurat de prezența a 3 (trei) invitați speciali: prof. dr. Mircea Regneală – președinte onorific al ABR, Helștern Francisc Adrian – director al Direcției de studii și documentare legislativă a Camerei Deputaților și dr. Nicoleta Rahme – director interimar Funcții Specifice de Bibliotecă Publică, Biblioteca Națională a României.

În deschidere, președinta Diviziunii Biblioteci Publice, dna Bălan Dorina, a anunțat tema întrunirii și a adresat mulțumiri colegilor de la Biblioteca Națională a României pentru ajutorul acordat în vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor. Au fost prezentate 2 (două) lucrări, ambele în acord cu tema anunțată.

Prima expunere a fost susținută de dna dr. Nicoleta Rahme de la Biblioteca Națională a României. Lucrarea s-a intitulat Un model de bibliotecă în context digital: factori de influență și a abordat probleme vitale pe care le întâmpină bibliotecile publice la nivel global, în societatea contemporană. Autoarea a expus și analizat aspecte precum: valoarea bibliotecii publice, factorii de influență, avantajele și necesitatea Pieței digitale unice, noul regulament de protecție a datelor (GDPR), situația statistică a repartiției bibliotecilor publice, precum și a gradului de utilizare la nivel global, al Uniunii Europene și al României, serviciile în biblioteca publică, barometrul de consum cultural 2017. Lucrarea a generat discuții constructive din partea participanților. Dna Corina Apostoleanu de la Biblioteca Județeană Constanța a accentuat ideea că utilizatorul dorește să știe ce îi oferă biblioteca. Dna Nicoleta Rahme și-a exprimat părerea că aceste informații ar trebui să fie centralizate și că site-urile bibliotecilor ar trebui să cuprindă doar informații cu privire la serviciile oferite și nu rapoarte de activitate sau alte documente care nu țin de necesitățile utilizatorilor.

Dl prof. dr. Mircea Regneală a semnalat și a supus discuției posibilitatea existenței consorțiilor, care să asigure achiziția unui titlu pentru mai multe biblioteci, prețul fiind împărțit între instituțiile participante. Dna Nicoleta Rahme a afirmat că la Biblioteca Națională s-au făcut demersuri în acest sens, dar au rămas fără răspuns.

Concluziile au confirmat faptul că serviciile noi și tehnologia digitală au un impact major asupra practicilor culturale, iar finanțarea rămâne o problemă de care depinde, în mare parte, evoluția viitoare a bibliotecilor publice.

Cea de-a doua lucrarea a aparținut dnei Dorina Bălan de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, care, în urma participării la workshopul „Să lucrăm împreună la susținerea bibliotecii” organizat în Ungaria, în perioada 17-18 aprilie 2018, a realizat lucrarea cu titlul Rolul bibliotecilor publice în implementarea agendei ONU 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în care a prezentat cele 17 obiective de dezvoltare durabilă cuprinse în agenda ONU 2030. La acest eveniment au participat 6 țări europene: Cehia, Polonia, România, Slovacia, Ucraina și Ungaria. Dna Dorina Bălan a reprezentat România, alături de dna Corina Apostoleanu, fiind desemnate din partea Asociației Bibliotecarilor din România.

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, împreună cu cele 169 de ținte aferente se referă la domenii cheie precum: combaterea sărăciei, drepturile omului, securitatea alimentară, sănătatea, consumul și producția, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, gestionarea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice și egalitatea de gen.

În timpul prezentării, au fost ridicate și analizate o serie de probleme de care se lovesc bibliotecile la momentul actual:

  • dna Dorina Bălan a adus în discuție problema achizițiilor de documente, care a devenit foarte anevoioasă și complicată în condițiile noilor precizări ale Legii achizițiilor publice, care nu prevăd excepții pentru documentele de bibliotecă. Dna Nicoleta Rahme a confirmat că Biblioteca Națională a formulat amendamente către instituțiile competente, însă nu s-a rezolvat nimic;
  • problema absolvenților care nu își găsesc un loc de muncă în conformitate cu specializarea pentru care s-au pregătit; dl. Helștern Francisc Adrian – director al Direcției de studii și documentare legislativă a Camerei Deputaților a afirmat că 80% dintre absolvenții din România nu își găsesc un loc de muncă potrivit pregătirii; dna Corina Apostoleanu a întărit acest lucru, afirmând că nu există corelare între piața muncii și oferta universităților;
  • problema protecției datelor personale, care devine din ce în ce mai importantă în condițiile actuale;
  • dna Dorina Bălan a afirmat că a fost surprinsă să constate, în cadrul workshopului din Ungaria, că România nu fusese implicată până în acel moment în activitățile de susținere a ODD, nefiind inclusă în proiect, deși interesul este al întregii țări. În acest context, dHelștern Francisc Adrian a sugerat că ar trebui conceput un material prin care Ministerul Culturii să fie informat cu privire la acest lucru, iar dl prof. dr. Mircea Regneală a susținut demersul propus.

Concluzia lucrării a fost aceea că bibliotecile trebuie să facă advocacy pe lângă factorii de decizie pentru ca societatea să evolueze și să prospere.

Atât noutățile expuse, cât și lucrările susținute au comportat discuții interesante pe marginea subiectelor abordate și au dezvoltat discuții interactive într-un cadru colocvial specific întrunirilor profesionale.

Președinte, 

Dorina Bălan 

Secretar, 

Corina Apostoleanu