Proces-verbal al întâlnirii Secțiunii Statistică și evaluare

Proces-verbal

 al întâlnirii Secțiunii Statistică și evaluare în cadrul ediției a XXXII-a a Conferinței Naționale a Asociației Bibliotecarilor din România

31 august – 2 septembrie 2022, Suceava, format hibrid

În prima zi a conferinței, în data de 31 august 2022, s-a desfășurat întâlnirea profesională a Secțiunii Statistică și evaluare, în intervalul orar 15,30-17,00, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și pe platforma Zoom. La întâlnire au fost prezenți 37 (19 în mediul on-line) de colegi bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din țară.

După cuvântul de deschidere adresat celor prezenți, a urmat prezentarea lucrării Cartea, lectura și biblioteca școlară văzute de elevi: Studiu de caz la nivelul județului Albă, de către dna Lucreția Bârz, bibliotecar la Colegiul Național „Horia, Cloșca și Crișan” din Alba-Iulia. Chestionarul a fost aplicat elevilor din ciclul gimnazial și liceeal din 12 școli situate în județul Alba și a urmărit identificarea preferințelor literare (autor preferat, genuri literare preferate etc.), gradului de interes al elevilor pentru lectura de plăcere, importanța bibliotecilor școlare în procesul de educație al elevilor, calitatea fondului informațional al bibliotecilor școlare etc.

 În continuare, dna Adriana Szekely a prezentat lista indicatorilor de performanță aplicabili bibliotecilor universitare, publice și școlare propuși în cadrul Subcomisiei de statistică din structura Comisiei Naționale a Bibliotecilor. Subcomisia are în planul de activitate, printre altele, în primă fază, crearea unui set de indicatori de performanță care să fie comuni tuturor tipurilor de biblioteci românești, iar următorul pas să fie încheierea unui acord de colaborare cu INS prin care să obținem valorile necesare calculării indicatorilor, valori colectate de INS prin formularele CULT1 și  Chestionarele statistice completate de bibliotecile școlare.

În încheiere, doamna Adriana Szekely, în calitate de președinte al Asociației Bibliotecarilor din România și președintele Subcomisiei de statistică din subordinea CNB, a prezentat succint obiectivele subcomisiei și a lăudat preocuparea colegilor bibliotecari din Alba de a identifica nevoile de lectură ale elevilor și de a realiza cercetări statistice care să ajute la dezvoltarea și perfecționarea activităților bibliotecilor școlare și la conștientizarea importanței lor în viața și procesul educativ al copiilor și tinerilor din îmvățământul preuniversitar.

 

 

Biroul executiv al Secțiunii:

Ivona  Olariu, președinte

Catrina Căluian, secretar