Proces-verbal al întâlnirii Secţiunii Cultura Informației și al Diviziunii Biblioteci Universitare

La lucrările desfăşurate la Consiliul Județean Brașov din data de 2.06.2016, participă doamna Prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici – preşedinte Secţiunea Cultura Informaţiei, doamna Mioara Voncilă – președinte al Diviziunii Biblioteci Universitare, domnul Dr. Robert Coravu – secretar Secţiunea Cultura Informaţiei, doamna Clinciu Simona – președinte ABR – filiala Brașov, doamna Florea Corina – vicepreședinte ABR – filiala Brașov.

De asemenea,  au fost prezenți 37 de membri ABR din filiala Braşov și din țară.

Ordinea de zi:

 1. Cuvânt de deschidere a Secțiunii Cultura Informației
 2. Prezentare lucrări în cadrul secțiunii
 3. Deschiderea lucrărilor Diviziunii Biblioteci Universitare
 4. Prezentare lucrări în cadrul diviziunii
 5. Prezentarea noului site ABR
 6. Dezbateri pe tema Legii educației

 1. Doamna Prof. univ. dr. ing., dr. marketing Angela Repanovici – preşedintele Secțiunii Cultura Informației – a deschis lucrările și a anunțat  tema  secțiunii: ”Realizarea tutorialelor online de instruire în Cultura informației dedicat bibliotecarilor școlari și universitari”;
 2. În cadrul secțiunii au susținut lucrări:

 

 • Lenuța Ursachi, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați: ”Instrumente software utile în realizarea tutorialelor online”
 • Nicolaie Constantinescu, Kosson: ”Instrumente cu sursă deschisă pentru realizarea de resurse educaționale”;
 • Angela Repanovici, Universitatea ”Transilvania” din Brașov: ”Modele internaționale de tutoriale online de cultura informației”.

 

3. Doamna Mioara Voncilă – preşedintele Diviziunii  Biblioteci Universitare a adresat membrilor prezenți un cuvânt de deschidere a lucrărilor  diviziunii.

4. La Diviziunea Biblioteci Universitare au susținut lucrări:

 • Robert Coravu, ROMDIDAC: ”Modele alternative de evaluare a activității științifice: soluția PlumX(EBSCO)”
 • Cristina Pârvu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: ”Facilitarea accesului la resursele de informare prin intermediul bibliotecilor – evitarea formelor de cenzură, control și discriminare”.

5. Doamna președinte Mioara Voncilă a prezentat participanților noul site al ABR

6. Au fost dezbătute câteva modificări ale unor articole din Legea educației.

 

Prezentul proces-verbal a fost întocmit de secretar Filiala ABR Brașov.