Proces-verbal al întâlnirii Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate

Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate

Mod de desfășurare: fizic și online

Conferința Națională ABR, ediția a XXXII-a, cu tema: Biblioteca – spațiu al informării, cercetării și inovării, Suceava, 31 august- 2 septembrie 2022

 

 

Proces-verbal al întâlnirii de lucru

1 septembrie 2022

 

Încheiat astăzi, 1 septembrie 2022, cu ocazia întâlnirii de lucru a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate,  în cadrul celei de-a XXXII-a ediții a Conferinței Naționale a ABR, care s-a desfășurat, în clădirea Universității ”Ștefan cel Mare ” din Suceava.

La întâlnirea în format hibrid, au participat fizic 28 de bibliotecari, la care s-au adăugat 14 persoane ce au participat prin intermediul platformei Zoom.

Președinta diviziunii, dna. Petruța Mihaela Voicu a prezentat propunerile în legătură cu actualizarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor univeristare (aprobat prin Ordin de ministru nr. 3944/09.05.2003). A accentuat faptul că acest Regulament se impune a fi revizuit și actualizat urgent, pentru a fi în acord cu evoluția domeniului, cu misiunea si activitățile derulate în bibliotecile universitare, precum și pentru asigurarea cadrului legal actual de funcționare a bibliotecilor centrale universitare și universitare.

S-a prezentat echipa de lucru și responsabilitățile asumate.  Modificările propuse, discutate și analizate au fost transpuse într-un document final care a fost transmis Comisiei Naționale a Bibliotecilor. Capitolele componente ale Regulamentului au fost actualizate după cum urmează:

 1. Cadru general/Generalități – Cristina Ungur
 2. Cadru legislativ. Definiții – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 3. Misiune – Cristina Ungur
 4. Obiective generale – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 5. Patrimoniu – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 6. Structură – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 7. Activități și servicii – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez
 8. Formare profesională – Adriana Szekely
 9. Resurse financiare – Cristina Ungur
 10. Resurse Umane – Ionela Burz
 11. Dispoziții finale – Petruța Voicu, Ecaterina Radu, Carmen Pesantez

La final, preşedintele diviziunii a propus demararea tuturor acțiunilor care să facă posibilă reactualizarea Regulamentului și să se transpună într-un instrument de lucru.

Doamna Petruța Mihaela Voicu a mulțumit tuturor participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întâlnirii și implicare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

 

Drd. Petruța Mihaela Voicu,

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate