Proces-verbal al întâlnirii Diviziunii Biblioteci Publice

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 5 septembrie 2019, cu ocazia desfășurării

Întrunirii Diviziunii Biblioteci Publice a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

Întâlnirea de lucru a Diviziunii Biblioteci Publice, din cadrul celei de-a XXX-a ediții a Conferinței Naționale a ABR, a avut loc în data de 5 septembrie 2019, la Biblioteca Academiei Române, Sala „Ion Heliade Rădulescu”, etaj I,  începând cu ora 14,30.

Tema întrunirii a fost: Bibliotecile publice – sufletul comunității deservite.

Au fost prezenți colegi reprezentând: Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea.

În deschidere, președinta Diviziunii Biblioteci Publice, Bălan Dorina, a anunțat ordinea de zi a ședinței și a prezentat membrilor ABR prezenți Raportul de activitate pentru mandatul încredințat în perioada 2015-2019, mulțumind tuturor membrilor pentru implicare și în mod special echipei votate în sedința pentru alegerile ABR din luna septembrie 2015 de la Iași, cu ajutorul căreia a realizat activitățile din acest mandat, Corina Apostoleanu – secretar, Floricica Apostolescu – membru, Agnes Erich – membru, Violeta Moraru – membru.

În cadrul întâlnirii a fost prezentată lucrarea Rețelele de comunicare profesională – instrumente de formare continuă, realizată de Dorina Bălan de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați.

Lucrarea a generat o serie de discuții conexe, interactive pe marginea subiectului abordat, a dezvoltat dezbateri și întrebări într-un cadru colegial și colocvial adecvat acestui tip de întrunire, cu exemple de bune practici, culese și inspirate de pe rețelele de comunicare profesională. S-a continuat cu enumerarea altor resurse profesionale, față de cele prezentate, ca fiind surse de informare în domeniul biblioteconomic, de știința informării și documentării, de promovare culturală și exemple de bune practici.

Au urmat apoi pe ordinea de zi Alegerile pentru funcțiile de președinte, secretar și membru pentru Diviziunea Biblioteci Publice.

Candidata la funcția de președinte, Corina Apostoleanu, a prezentat câteva date autobiografice, un scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le-a propus să le aibă în vedere pentru perioada mandatului și componența biroului – Georgica Meiroșu – secretar și Catrina Căluian – membru – pentru a realiza împreună obiectivele în perioada 2019-2023.

Biroul propus de Corina Apostoleanu a fost votat în unanimitate de membrii prezenți la întrunirea Diviziunii Biblioteci Publice.

Secretar,

Corina Apostoleanu

Președinte,

Bălan Dorina