Proces verbal al Intâlnirii Diviziunii Biblioteci Școlare

Încheiat în cadrul Diviziunii Biblioteci Şcolare, care s-a desfăşurat în perioada 23-24 mai 2013 la Casa Corpului Didactic Târgovişte, cu titlul: Biblioteca_şcolar@realitate.perspective.

Activitatea s-a desfăşurat sub egida sub egida Asociaţiei Bibliotecarilor din Româania (ABR). Organizator: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, iar  Parteneri:  Ministerului Educaţiei Naţionale; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa; Consiliul Judeţean Dâmboviţa;  Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa; Primăria Municipiului Târgovişte; Biblioteca Naţională a României;  Biblioteca Pedagogică Naţională ,,I. C. Petrescu” Bucureşti; Biblioteca Judeţeană ,,I.H. Rădulescu” Târgovişte; Societatea Scriitorilor Târgovişteni;  Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Târgovişte;  Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni;  Liceul Tehnologic ,,Aurel Rainu” Fieni.
La lucrările conferinţei au participat 29 bibliotecari ai caselor coprului didactic din ţară şi 38 de bibliotecari şcolari din judeţul Dâmboviţa. Au mai fost prezenţi, de asemenea, bibliotecari de la biblioteca judeţeană, cadre didactice.
Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a fost prezentă pe toată perioada desfăşurării conferinţei doamna consilier Muza Maftei.
Asociaţia  Bibliotecarilor din România a fost reprezentată de preşedintele acesteia domnul prof. univ. dr. Mircea Regneală, de Valentina Lupu preşedinta Diviziunii Biblioteci şcolare şi de alţi reprezentanţi ai Consiliului de conducere al ABR.
Deschiderea oficială a fost făcută de directorul Casei Corpului Didactic Dâmboviţa, doamna aurora Solomon.
În deschiderea lucrărilor au rostit alocuţiuni un număr însemnat de invitaţi:

Prof. Aurora Solomon, Director CCD  Dâmboviţa; Părintele profesor Adrian Ignat, Arhiepiscopul Târgoviştei; Cosmim Alexandru, consilier Prefectura Judeţului Dâmboviţa; Ing. Ioan Marinescu , vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Jr. Vali Niţu, consilier Primăria Municipiului Târgovişte,  Muza Maftei, Consilier,  Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională, Prof. Luminiţa Preda, Inspector Şcolar General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Ovidiu Băsceanu, Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Prof. Univ. Dr. Mircea Regneală, Preşedinte, Asociaţia Bibliotecarilor din România, Dr. Ing. Doina Ostafe, Vicepreşedinte Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Diviziunea Biblioteci Universitare, Asociaţia Bibliotecarilor din România; Preşedinte Secţiunea Informatizare, Asociaţia Bibliotecarilor din România,  Drd. Carmen Pesantez Pozo, Director General Biblioteca Pedagogică Naţională “I. C. Petrescu” Bucureşti; Preşedinte Secţiunea Tehnici pedagogice în biblioteci, Asociaţia Bibliotecarilor din România.

A fost prezentă Editura Bibliotheca şi a avut loc lansarea cărţii ,,Cronologia studiilor literare româneşti”, prezentată de profesorul Marin Neagu.

Mapele au avut în conţinut materiale referitoare la Casa Corpului Didactic şi  biblioteca acesteia, materiale despre bibliotecile şcolare dâmboviţene, pliante cu informaţii despre judeţul Dâmboviţa, revista ,,Graiul Dâmboviţei”, revistă a Casei Corpului Didactic Dâmboviţa şi „Curier”- revistă de cultură şi bibliologie, editată de Biblioteca Judeţeană „I.H. Rădulescu”.

În cadrul Centrului de Documentare şi Informare al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” din Târgovişte au fost organizate ateliere de lucru pe tema “Noi abordări ale bibliotecii şcolare”.

A doua zi a manifestării a fost dedicată vizitelor documentare la Complexul Muzeal “Curtea Domnească” din Târgovişte, Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Turnul Chindiei, Biserica Domnească şi ruinele vechii cetăţi.

A urmat un tur al Bibliotecii Judeţeanene „I.H. Rădulescu” şi al Bibliotecii Şcolii Gimnaziale “Diaconu Coresi” din Fieni.

La Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni a avut loc întâlnirea „Oameni şi cărţi” cu scriitorul George Coandă, iar la Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Tehnologic “Aurel Rainu” din Fieni s-a desfăşurat dezbaterea ”Biblioteca – resursă informaţională activă în spaţiul comunicării şi al documentării”.

Concluziile activităţii au fost puse de doamna consilier Muza Maftei, care a purtat discuţii cu fiecare dintre bibliotecarii caselor corpului didactic prezenţi la activitate, solicitând o listă cu problemele identificate şi întâmpinate în activitatea ce o desfăşoară la nivelul instituţiilor de unde provin.

De asemenea, s-a făcut o evaluare a activităţilor derulate pe parcursul întregii conferinţe, iar doamna Muza Maftei, consilier superior în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, a ţinut să aprecieze calitatea organizării, profesionalismul, implicarea şi solidaritatea de breaslă, arătând că ar fi necesar să fie şters stigmatul „auxiliar” din statutul bibliotecarului al cărui rol  în procesul de învăţământ.

Manifestarea s-a încheiat cu o seară dâmboviţeană organizată în Munţii Bucegi, la Complexul Turistic pentru Tineret “Căprioara” din Moroieni.


DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE

SEBE STELA

VALENTINA LUPU

ARGATU DANIELA