PROCES-VERBAL al întâlnirii Consiliului Director ABR cu preşedinţii filialelor, septembrie 2018

PROCES-VERBAL

Încheiat la data de 12 septembrie 2018, cu ocazia întâlnirii Consiliului Director

al Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

cu preşedinţii filialelor judeţene

 

Întâlnirea a fost coordonată de președintele ABR, dr. Adriana Szekely, şi a avut loc la Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (Sala Senatului).

La şedinţă au participat reprezentanți ai 15 filiale ABR: Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, București, Constanța, Cluj, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui.

Doamna președinte îi informează pe cei prezenți că a fost creată o bază de date în care apar toți membrii înscrişi ABR, aprox. 1800 de persoane. Dintre aceștia, numai o parte sunt activi (adică membru cotizant). Reprezentanții filialelor sunt rugați să verifice situația din teritoriu și să întocmească o situație reală și corectă a membrilor ABR din filială. Această situație este importantă pentru anul 2019 când vor avea loc alegeri. Pe baza acesteia se va putea aloca fiecărui județ numărul real de voturi, pentru reprezentativitate. Membrii Consiliului Director se vor deplasa în județele pe care le coordonează şi vor urmări respectarea metodologiei de alegeri la nivelul filialelor, pentru viitorul mandat (2019-2023).

Sunt solicitate de asemenea, promovarea activităților organizate de fiecare filială ABR şi planurile pentru anul viitor. Se discută despre problemele din teritoriu.

Asociația va încerca să organizeze, de anul viitor, cursuri pentru dezvoltarea profesională a bibliotecarilor. Se lucrează la un memoriu către Ministerul Educației Naționale şi acreditarea/avizarea unor cursuri de formare profesională. Pentru început, la nivelul asociației se vor desfășura o serie de cursuri fără acreditare.

Este prezentat materialul doamnei V. Onișoru: Starea bibliotecilor din județul Alba, care poate fi consultat pe site-ul casei Corpului Didactic Alba, ca model de radiografiere a situaţiei de la nivelul unei filiale (nr. de biblioteci, fond de documente, personal, dotări, informatizare, ş.a). S-a constatat nivelul extrem de redus al informatizării bibliotecilor şcolare şi lipsa unei strategii coerente de informatizare a acestor structuri info-documentare.

Pentru a exista o mai mare participare la conferință a bibliotecarilor școlari se formulează propunerea de desfășurare a evenimentului, pentru anul viitor, în luna august 2019. Totul depinde însă de posibilităţile de cazare în căminele studenţeşti, de perioada concediilor şi de disponiblitatea organizatorilor locali şi naţionali.

Ședința se încheie cu îndemnul doamnei președinte de a fi transmise membrilor ABR din fiecare filială, pe toate canalele, informațiile despre conferința ABR din 2018.