PROCES-VERBAL al Filialei Ialomița a ABR

PROCES  VERBAL

Încheiat astăzi, 28 mai  2015

 

În cadrul şedinţei Filialei Ialomișa a ABR, de analiză a activităţii acesteia pe perioada 2011-2015 şi alegerea noului Birou de conducere, în conformitate cu Statutul ABR, pentru organizarea de alegeri teritoriale.

La şedinţă au participat 31 de membrii.

Ordinea de zi a fost următoarea:

  1. Raportul preşedintelui filialei pe perioada 2011-2015;
  2. Discuţii pe marginea raportului;
  3. Alegerea noului Birou de conducere, format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;

S-a dat cuvântul preşedintelui filialei pentru a prezenta raportul de activitate.

Din cuprinsul acestuia d-na Tanț aPopescu, a expus principalele activităţi desfăşurate în perioada 2011-2015, dintre care s-au reţinut următoarele:

– stabilitatea numărului de membrii ABR;

– încasarea cu regularitate a cotizaţiilor de la toţi membri filialei;

– preocuparea permanentă a Casei Corpului Didactic pentru pregătirea profesională a bibliotecarilor şcolari;

– finalizarea studiilor postliceale de bibliotecari de către 12 persoane de la bibliotecile şcolare;

– conducerea filialei a fost prezentă la toate Conferinţele Naţionale ABR şi a participat la toate acţiunile organizate de asociaţie.

La punctul doi din ordinea de zi au avut loc discuţii pe marginea raportului preşedintelui Filialei.

Trecându-se la următorul punct, cel al alegerilor noului Birou de conducere, d-na Rodica Petre a propus ca preşedinte al filialei să fie aleasă d-na Mariana Guzulescu, bibliotecar metodist CCD.

Propunere a fost supusă votului şi în unanimitate de voturi, d-na Mariana Guzulescu a fost aleasă în funcţia de preşedinte al filialei pe o perioadă de patru ani.

În continuare, d-l Costică Bunoaica a propus ca vicepreşedinte al filialei să fie aleasă d-na Rodica Petre, de la Liceul Tehnologic Agricol, Țăndărei, iar d-na Mariana Guzulescu a propus ca vicepreședinte al filialei pe d-l Costică Bunoaica.

Propunerile au fost supuse votului şi cu 29 de voturi pentru, d-l Costică Bunoaica a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al filialei pe o perioadă de patru ani.

D-na Ecaterina Dediu a propus-o apoi pe d-na Eugenia Vladila pentru ocuparea funcţiei de secretar.

Propunere a fost supusă votului şi în unanimitate de voturi, d-na Eugenia Vlădilă a fost aleasă în funcţia de secretar al filialei pe o perioadă de patru ani.

În continuare, d-na Mariana Guzulescu a mulţumit pentru votul de încredere acordat, şi a subliniat că Asociaţia Bibliotecarilor din România, Filiala Ialomiţa va fi împlicată în continuare în viaţa şcolii şi va fi o prezenţă activă în cadrul Asociaţiei.

D-l Costică Bunoaica a mulţumit pentru încrederea acordată de colegi şi a dorit să sublinieze importanţa bibliotecarilor şi a bibliotecilor în societate.

Doamna Mariana Guzulescu a declarat şedinţa închisă.

Drept care s-a întocmit prezentul proces verbal în trei exemplare, din care unul se va înainta Secretariatului General al ABR.