PROCES-VERBAL al Filialei Brăila a ABR

Proces-verbal,

Încheiat astăzi, 12 iunie 2015,

cu ocazia Adunării Generale a filialei Brăila a ABR

 

Corina Apostoleanu, vicepreşedinte ABR a participat la Adunarea Generală.

D-na Meluţa Toma, preşedinte în funcţie al Asociaţiei Bibliotecarilor, filiala Brăila a dat citire Raportului de activitate a Filialei, în perioada 2012—2015. Au avut loc discuţii, pe marginea Raportului prezentat.

 

A fost colectată cotizaţia pe anul 2015.

Corina Apostoleanu a prezentat câteva aspecte legate de activitatea Asociaţiei. Colegele bibliotecare sunt interesate de problema acordării sporurilor de praf şi de ecran. De asemenea, s-a discutat despre organizarea de cursuri de perfecţionare pentru bibliotecarele şcolare din întreg judeţul.

Următorul punct pe ordinea de zi-alegeri pentru conducerea filialei Brăila a ABR.

D-na Meluţa Toma o propune pe d-na Dorina Damian, bibliotecar la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Brăila, pentru funcţia de preşedinte al filialei. Nu au existat alte propuneri. D-na Dorina Damian a acceptat candidatura. Se supune la vot propunerea şi d-na Dorina Damian este votată, în unanimitate, pentru funcţia de preşedinte. Nu au existat abţineri. În continaure, d-na Aifer Beca o propune pentru funcţia de vicepreşedinte pe d-na Elena Marica, de la Şcoala Gimnazială „Al.I. Cuza” Brăila. Nu au existat alte propuneri. D-na Elena Marica acceptă candidatura. Se supune propunerea la vot şi d-na Elena Marica este votată în unanimitate, pentru funcţia de vicepreşedinte. Nu au existat abţineri.

D-na Dorinela Lungu de la Şcoala Gimnazială „Fănuş Neagu” Brăila o propune pe d-na Emiliana Bordei, de la Colegiul Economic „Ion Ghica”, pentru funcţia de secretar. Nu au existat alte propuneri. D-na Emiliana Bordei a acceptat candidatura. Se supune la vot propunerea şi d-na Emiliana Bordei este votată, în unanimitate, pentru funcţia de secretar. Nu au existat abţineri.

D-na Lenuţa Chirsanov, de la Şcoala Gimnazială „A.S. Puskin” şi Liceul Tehnologic „G.K. Constantinescu” Brăila o propune pe d-na Dumitrica Mocanu, de la Colegiul Tehnic „Panait Istrati”, pentru funcţia de secretar. Nu au existat alte propuneri. D-na Dumitrica Mocanu a acceptat candidatura. Se supune la vot propunerea şi d-na Dumitrica Mocanu este votată în unanumitate, pentru funcţia de casier. Nu au existat abţineri.

D-na Corina Apostoleanu mulţumeşte pentru participare şi declară închisă Adunarea Generală.

 

Drept pentru care, am încheiat prezentul Proces-verbal.

Corina Apostoleanu