PROCES-VERBAL al Filialei Bihor a ABR

Proces-verbal

Încheiat azi, 15.05.2015,

cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a filialei ABR Bihor

 

Convocatorul a fost semnat de 35 dintre membrii filialei ABR Bihor.

La adunare participă doamna vicepreşedinte ABR Doina Ostafe, din partea Consiliului de conducere al ABR.

 

Conform capitolului IV, art. 20, alin. (2) din Statutul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, Adunarea generală este statutară.

Ordinea de zi:

 1. Analiza activităţii filialei ABR Bihor;
 2. Alegerea comitetului filialei ABR Bihor;
 3. Stabilirea unui Plan de activitate în următorii ani în funcţie de doleanţele participanţilor (linii generale);
 4. Diverse.

Doamna ing. Doina Ostafe deschide lucrările filialei ABR Bihor.

Doamna preşedinte Carmen Chiş prezintă activitatea filialei ABR Bihor, care a fost o activitate bogată.

Doamna preşedinte Carmen Chiş îşi exprimă regretul dacă a dezamăgit în perioada cât a fost preşedintele filialei. În condițiile date doamna Carmen Chiș nu mai dorește să fie propusă pentru un nou mandat de președinte a filialei ABR Bihor.

Se fac propuneri pentru noua conducere a filialei ABR Bihor, cu următoarele  nominalizări:

 1. Preşedinte – doamna Brînduşa Doca de la Biblioteca Universităţii din Oradea, propusă de doamna Rodica Opriş, urmată de caracterizarea aferentă.
 2. Vicepreşedinte – doamna Mariana Trofin de la Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, propusă de doamna Florina Tecsi, urmată de caracterizarea aferentă.
 3. Secretar – doamna Opriş Rodica, de la Biblioteca Universităţii din Oradea, propusă de doamna Cristina Lazăr, urmată de caracterizarea aferentă.

Se trece la vot, care, conform Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România, este vot secret pe bileţele.

Se propune un comitet de numărare a voturilor format din:

 1. Doamna Ileana Tomescu, de la Şcoala Gimnazială „Miron Pompiliu” Ştei;
 2. Doamna Emilia Pop de la Biblioteca Universităţii din Oradea.

Doamna Emilia Pop anunţă rezultatele numărării voturilor:

 1. Preşedinte – 31 de voturi pentru, 4 abţineri;
 2. Vicepreşedinte – 35 de voturi pentru;
 3. Secretar – 35 de voturi pentru.

Doamna ing. Doina Ostafe felicită noua conducere a filialei ABR Bihor urându-i succes în activitate.

Se trece la stabilirea Planului de activitate pe următorii ani conform propunerii membrilor filialei.

Doamna preşedinte Brânduşa Doca mulţumeşte pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

 

Vicepreşedinte ABR,

Dr. ing. Doina Ostafe

Întocmit,

Vicepreşedinte Filiala ABR Bihor

Bibl. Prof. Mariana Trofin