PROCES-VERBAL al Filialei Arad a ABR

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 09.06.2015, la sediul Liceului Teoretic Pâncota, judeţul Arad,

cu ocazia şedinţei de alegeri locale, în cadrul ABR – filiala Arad

 

Ordinea de zi cuprinde:

  1. Prezentarea Raportului de activitate pe perioada 2011-2015, de către preşedintele asociaţiei, doamna bibliotecar Gaiţă Iuliana. Discuţii pe marginea raportului de activitate;
  2. Alegerea membrilor Consiliului de conducere al filialei Arad, pe perioada 2015-2019.

 

La şedinţă sunt prezenţi 17 membri, din totalul de 22 de membri, un număr de doi motivaţi şi trei nemotivaţi.

Se propune şi se votează, prin vot deschis la vedere, să fie aleşi un număr de trei reprezentanţi ai asociaţiei: preşedinte, vicepreşedinte şi secretar.

Se propun următorii:

Pentru funcţia de preşedinte:

dna Gaiţă Iuliana

dna Bidon Lidia

dna Bogdanov Angelica

Pentru funcţia de vicepreşedinte:

dna Morodan Livia

dna Brădean Valentina

dna Mortasifu Ioana

Pentru funcţia de secretar:

dna Bolovan Mioriţa

dna Cheţa Monica

dna Coraş Monica

În urma contabilizării rezultatului voturilor s-a constituit următoarea componenţă a Consiliului de conducere ABR – filiala Arad, pentru perioada 2015-2019:

Preşedinte: GAIŢĂ IULIANA (Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad)

Date de contact: e-mail iuliana.gaita@gmail.com

Tel.  0741020808

Vicepreşedinte: BRĂDEAN VALENTINA (Liceul Tehnologic Sântana)

Date de contact: e-mail valentinabradean@yahoo.com

Tel.  0740772617

 

Secretar: BOLOVAN MIORIŢA (Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad)

Date de contact: e-mail mioritabolovan@yahoo.com

Tel.  0766491539

Parcurgându-se ordinea de zi, şedinţa de declară închisă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare, unul pentru ABR Bucureşti şi unul pentru ABR – Filiala Arad.

 

Întocmit,

Bibl. MORODAN LIVIA

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici