Proces verbal al Diviziunii Biblioteci Scolare

 

PROCES VERBAL

DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ȘCOLARE

 

Încheiat astăzi, 29.08.2012, în cadrul întâlnirii Diviziunii biblioteci şcolare , cu tema ,,Bibliotecarii din învăţământul preuniversitar şi competenţele comunicaţionale”

Întâlnirea a avut loc cu prilejul desfăşurării celei de a XIII-a Conferinţe Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, intitulată ,,Biblioteca – Tradiţie şi Inovare”, ce s-a desfăşurat la Galaţi în perioada 29-31 august.

Moderatorului întâlnirii diviziunii a fost doamna Valentina Lupu – preşedinta diviziunii.

Pentru început se prezintă Raportul de activitate, aferent anului şcolar 2011-2012 (de la Conferinţa precedentă şi până la cea actuală).

Din Raport se desprind activităţile desfăşurate de Diviziunea biblioteci şcolare, sub patronajul Consiliului de Conducere al ABR.

-17-18 octombrie 2011 a avut loc la Bucureşti seminarul ,,Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea” – al cincilea atelier anual organizat în cooperare de ABR şi Institutul ,,Goethe” din Bucureşti  la care au participat şi bibliotecari şcolari din diverse judeţe ale ţării. În urma acestei activităţi a fost tradus şi distribuit în judeţe, de către Diviziunea biblioteci şcolare,  ,,Barometrul lecturii”;

– În perioada 18-19 noiembrie s-a desfăşurat la Buziaş, cea de a doua Conferinţă a bibliotecarilor şcolari ,,Biblioteca şcolară – spaţiu de Informare şi Comunicare”;

– 26-28 noiembrie s-a desfăşat la Poiana Braşov cursul de formare a formatorilor în ,,Cultura informaţiei”. Au participat 15 bibliotecari şcolari Cursul a fost organizat de ABR şi Ambasada S.U.A.

– În cadrul  Săptămânii Naţionale a Bibliotecilor, ziua de 25 aprilie a fost dedicată bibliotecilor şcolare.

În această zi s-a desfăşurat Conferinţa Naţională a Bibliotecarilor Şcolari sub genericul ,,Bibliotecile din învăţământ şi rolul lor în educaţia formală şi non-formală”

Activitatea s-a bucurat de prezenţa reprezentanţilor MECTS – Oana Badea şi Kiraly Andras Gyorgy- secretari de stat în minister.

În cadrul acestei activităţi a fost distribuit ,,Barometrul lecturii”. Tot aici au fost stabilite criteriile pentru întocmirea fişei de prezentare a bibliotecilor şcolare şi CDI-urilor din toate judeţele.

-26-27 aprilie doamna Daniela Argatu a participat la Salonul de Carte pentru Copii şi Tineret de la Chişinău.

Se supune la vot raportul de activitate şi se aprobă în unanimitate.

În continuare se prezintă lucrarea ,, Ghidul Bibliotecilor Şcolare şi al Centrelor de Documentare şi Informare (CDI) din Învăţământul Preuniversitar Românesc”.
După lansarea ghidului se trece la prezentarea lucrărilor înscrise în program. Conţinutul lucrărilor prezentate a fost pus şi pe CD-ul distribuit participanţilor. De asemenea, a fost distribuită legislaţia de bibliotecă, actualizată, de către doamna Daniela Argatu.

Se fac propuneri de reactualizare a datelor din ghid şi de retipărire a acestuia. Ghidul urmând a fi distribuit în judeţe, conform comenzilor înregistrate la secretariatul A.B.R.

În continuarea doamna Alina Firan, preşedinta Secţiunii Tehnici pedagogice în bibliotecă arată că din motive obiective nu-şi mai poate desfăşura activitate şi demisionează din funcţia de preşedinte.

Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Dna Colătău Maria propune pentru funcţia de preşedinte pe doamna Carmen Pesantez. Se supune la vot şi se aprobă în unanimitate.

Se trece la propuneri de activităţi pentru anul şcolar 2012-2013.

  1. Conferinţa bibliotecarilor şcolari – Buziaş  – nov. 2012
  2. Conferinţa bibliotecarilor CCD şi şcolari  – Târgovişte, mai 2013
  3. Reeditarea ,,Ghidului bibliotecilor şcolare şi CDI-urilor din Învăţământul Preuniversitar Românesc”

 

 

Preşedinte Diviziunea biblioteci şcolare,                     Întocmit,

LUPU VALENTINA                        Secretar diviziune  SEBE STELA