Proces-verbal al Diviziunii Biblioteci școlare și al Secțiunii Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și CDI

Proces-verbal al întâlnirii profesionale online

„Metode şi tehnici de formare, învăţare şi promovare online în biblioteci și centre de documentare și informare

DIVIZIUNEA BIBLIOTECI ŞCOLARE

SECȚIUNEA TEHNICI PEDAGOGICE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLARĂ ŞI CDI

 

Încheiat astăzi, 22 iunie 2021, cu prilejul întâlnirii profesionale online Metode şi tehnici de formare, învăţare şi promovare online în biblioteci și centre de documentare și informare”, desfăşurată pe platforma Zoom, în intervalul orar 16.30 – 19.30. Evenimentul a reprezentat sesiunea din primăvară-vară care a reunit Diviziunea Biblioteci Şcolare şi Secţiunea „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI” din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Au fost abordate subiecte de actualitate pentru structurile infodocumentare din învăţământul preuniversitar, şi nu numai: managementul crizei info-documentare; adaptarea bibliotecii şcolare şi a centrelor de documentare şi informare la provocările noilor tehnologii; redefinirea rolului bibliotecarului şi al profesorului documentarist la desfăşurarea actului educaţional în contextul crizei pandemice; dezvoltarea competenţelor digitale şi a culturii informaţiei, de marketing şi comunicare; creativitate şi inovare în biblioteci şi centre de documentare şi informare; programe şi proiecte educaţionale; tehnici de promovare în mediul online; biblioteca văzută ca partener al comunităţii; voluntariat şi activităţi de advocacy; combaterea fake-news; creşterea vizibilităţii asociaţiilor profesionale; apariţii editoriale; parteneriate şi bune practici versus constrângeri, prejudecăţi şi mentalităţi învechite etc.

Evenimentul, reprezentând activitate de formare profesională continuă, a reunit aproximativ 150 de participanţi – bibliotecari şcolari, metodişti, profesori documentarişti şi reprezentanţi ai caselor corpului didactic din întreaga ţară, manageri de bibliotecă, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar (Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti – Catedra de Ştiinţele Informării şi Documentării).

Invitaţi: Dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj); Prof. univ. dr. Mircea REGNEALĂ (Universitatea din Bucureşti), Preşedinte de Onoare al ABR; Lector univ. dr. Gabriela Băran (Universitatea din Bucureşti).

Moderator: Dr. Carmen-Leocadia Pesantez-Pozo, Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare şi Vicepreşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – Secția Pedagogică „I.C. Petrescu”, București).

Programul evenimentului a cuprins:

 • Cuvânt de deschidere – alocuţiuni din partea invitaţilor;
 • Prezentarea lucrărilor şi discuţii pe marginea acestora;
 • Semnalarea noilor apariţii editoriale;
 • Prezentarea concluziilor Raportului ca urmare a cercetării intitulate „Nivelul informatizarii în structurile școlare infodocumentare din România…;
 • Concluzii şi încheierea întâlnirii online.

Au fost susţinute 7 lucrări înscrise în program:

 1. Delia Anca POTRE, bibliotecar (Liceul Tehnologic „Felix”, Sânmartin, Bihor) – „P2PU – Cercuri de învățare”; Bucureşti);
 2. Mihaela COTFAS, bibliotecar (Şcoala Gimnazială Nr. 135); Paula Luiza CHIRU bibliotecar (Şcoala Gimnazială Nr. 142, Bucureşti) – „Formarea profesională cu ajutorul platformelor educaţionale”;
 3. Lucreţia BÎRZ, bibliotecar (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia) – prezentarea proiectului educațional „Aleg să fiu recunoscător”;
 4. László Kiss, Preşedinte Filiala ABR Covasna (bibliotecar, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, Sf. Gheorghe) – „Prietenii din pădurea fermecată” – cărți digitale de povești, create de elevii din clasele primare în biblioteca virtuală a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen”;
 5. Ileana TOMESCU, bibliotecar (Școala Gimnazială „Miron Pompiliu”, Ștei, Jud. Bihor) – O serbare literară – promovarea lecturii online”;
 6. Elena Mihaela MIROIU, bibliotecar (Școala Gimznaială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea) – proiectul educaţional „Ars Poetica”;
 7. Violeta Dumistrăcel, bibliotecar (Şcoala Gimnazială Nr. 3, Suceava) – Cultura informaţiei în bibliotecile şcolare”.

 

Au fost prezentate 4 apariţii editoriale:

 1. Mariana Rodica TROFIN, Preşedinte al Filialei ABR Bihor (bibliotecar, Casa Corpului Didactic Bihor) – prezentarea volumului colectiv „Biblioteca mereu alături de cititori – provocările crizei sanitare” (Editura Aureo, 2021);
 2. Marinela Tatiana RUSU, profesor documentarist (Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Sibiu) – „Gânduri din laboratorul de idei”;
 1. Gianina BARB, Preşedinte Filiala ABR Alba (bibliotecar, Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia); Mirela BARB, Vicepreşedinte Filiala ABR Alba, bibliotecar (Colegiul Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, Jud. Alba) – prezentarea volumului Tradiții și obiceiuri populare românești de Dragobete” (variantă electronică);
 2. Luminiţa Ludmila Zuran, Secretar General, Secţiunea Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI (Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, Zorleni, Jud. Vaslui) – prezentarea volumului omagial „Siaj pe marea vieţii… Valentina Lupu – competenţă, pasiune şi dăruire” (Editura PIM, Iaşi, 2020).

Preşedintele ABR, Dr. Adriana Szekely, a împărtăşit participanţilor concluziile preliminare ale Raportului de cercetare „Nivelul informatizarii în structurile școlare infodocumentare din România și formarea profesională a personalului de specialitate din aceste structuri: bibliotecari, profesori documentariști, responsabili din structurile infodocumentare”, proiect derulat în perioada decembrie 2020 – mai 2021.

Parteneri: Ministerul Educației și Cercetării, Asociația Bibliotecilor din România (ABR), Comisia Națională a Bibliotecilor (CNB), Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba și Casa Corpului Didactic Alba.

Grupul de lucru: Dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj); Lucreţia Bîrz, bibliotecar (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia); Viorica Genţiana Onişoru, bibliotecar (Casa Corpului Didactic Alba Iulia) și membru în Subcomisi de Statistică a CNB; Gianina Barb, Preşedinte Filiala ABR Alba, bibliotecar (Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia).

Experţi: Doina Popa, membru în Subcomisia de Statistică a CNB; Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare ABR (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti).

Prof. univ. dr. Mircea Regneală a ţinut să aprecieze calitatea şi complexitatea lucrărilor, subiectele de actualitate, schimbul de idei inovative, ţinuta înaltă a evenimentului, colaborarea şi emulaţia create, care au drept efect optimizarea imaginii instituţiilor infodocumentare în societate, cu precădere în situaţii de criză. Totodată a arătat că este necesar să învăţăm „a ne apăra şi promova profesia, a crea pentru profesie, a o respecta”. Acest lucru presupune „o etică a muncii intelectuale, efort concertat, forţă, energie de neînlocuit pentru a putea transforma informaţiile în cunoştinţe şi ulterior în cunoaştere… pentru a crea plusvaloare şi pentru a ne îndeplini misiunea”.

Lector univ. dr. Gabriela Băran a subliniat importanţa susţinerii profesiilor biblioteconomice, a formării iniţiale şi continue pentru bibliotecarii  şcolari şi profesorii documentarişti, necesitatea sprijinirii colegilor de breaslă din învăţământul preuniversitar în activităţile pe care le desfăşoară şi a cercetărilor de specialitate în vederea creşterii vizibilităţii domeniului.

Dr. Adriana Szekely, Preşedintele ABR, a felicitat organizatorii, arătând că a fost o plăcere şi deopotrivă o onoare să ia parte la eveniment: „prezentare de înalt nivel profesional, tematică de actualitate, bibliotecari devotaţi şi competenţi care ne-au îmbogăţit, punând în lumină realizările lor valoroase, o muncă de echipă care oglindeşte solidaritatea de breaslă”.

La rândul său, prof. Daniela Argatu, preşedintele  Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”, a apreciat organizarea şi derularea evenimentului drept impecabile, un reper, un model de bună practică pentru specialiştii domeniului biblioteconomic.

În încheiere, Dr. Carmen Pesantez, preşedintele Diviziunii Biblioteci Şcolare, a mulţumit participanţilor pentru interesul manifestat faţă de tematica întrunirii, colaboratorilor pentru profesionalism şi implicarea în organizarea şi buna desfăşurare a evenimentului, iar conducerii ABR pentru susţinere. A fost lansată invitaţia pentru sesiunea din toamnă, în aceeaşi tematică, întâlnire prilejuită de cea de-a XXXI-a Conferinţă Naţională ABR (8-10 septembrie 2021).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit:

Dr. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo – Preşedinte al Diviziunii Biblioteci Şcolare

Prof. Daniela Argatu – Preşedinte al Secţiunii „Tehnici Pedagogice în Biblioteca Şcolară şi CDI”