Proces-verbal al Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția I, București, Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), 25-26 mai 2022

Încheiat astăzi, vineri – 27 mai 2022, cu ocazia Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția I, a Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, eveniment care a avut loc în format hibrid (online și fizic) la București și Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), 25 – 26 mai 2022, având ca temă: Pe urmele Sfântului Paisie de la Neamț (Velicikovski). 300 de ani de la nașterea sa (1722 – 2022).

Întâlnirea a fost organizată în colaborare cu Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), Editura Eikon din București și Asociația Moara de hârtie.

La această întâlnire profesională au participat specialişti din domeniul ştiinţelor informării, documentării şi comunicării, conservării bunurilor culturale, personalităţi culturale şi ştiinţifice din ţară și străinătate (Italia, R. Moldova), bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanţi ai instituţiilor de cultură şi învăţământ, profesori, cercetători, doctoranzi ș.a.

Miercuri – 25 mai 2022

Prima zi a conferinței a avut loc online, cu ajutorul platformei Zoom, între orele 09:00 – 17:30.

Deschiderea oficială a lucrărilor conferinței a avut loc între orele 0900 – 0930, și au luat cuvântul următoarele persoane:

 • 0900 – 0910 – Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române, preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare Cuvânt de deschidere
 • 0910 – 0920 – Adriana Szekely, Președinte al Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)
 • 0920 – 0930 – Drd. Petruța-Mihaela Voicu, Vicepreședinte al Asociației Bibliotecarilor din România (ABR)

În cuvântul de deschidere, Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, a mulțumit Conducerii Asociației Bibliotecarilor din România pentru întreg sprijinul oferit acestui eveniment științific precum și partenerilor: Mănăstirea Comana, Editura Eikon și Asociația Moara de hârtie.

Prima conferință inaugurală a fost susținută de către Padre Elia Citterio, Fratelli Contemplativi di Gesù (Italia), care a prezentat, cu ajutorul Pr. Silvestru Bejan (Roma, Italia) lucrarea Mișcarea Rugului Aprins în urma Sf. Paisie Velicicovski. La finalul prezentării sale a ținut și un scurt cuvânt de mulțumire în limba italiană, traducerea fiind făcută de Pr. Silvestru Bejan.

Cea de-a doua conferință inagurală a fost susținută de către Conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi, Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Republica Moldova), reputat istoric și cercetător de la Chișinău care a vorbit, bazat pe documente inedite, despre Viața și opera lui Paisie Velicikovski în lucrările lui Andronic Popovici.

A urmat apoi o pauză de cafea, de la 10:30 la 11:00, după care a început secțiunea I a conferinței.

Programul primei zile a conferinței a fost împărţit în două secţiuni, unde au fost prezentate 13 lucrări.

Secţiunea I: Sfântul Paisie de la Neamț (Velicikovski) și preocupările sale cărturărești. Tradiții ale Filocaliei în limba română, s-a desfășurat între orele 1100 – 1220, a fost moderată de Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române.

Prima comunicare a fost susținută de către Protos. Asist. univ. dr. Maxim Vlad, Facultatea de Teologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța, și se intitulează Importanța operei tipiconale și pravilnice a Sf. Paisie Velicicovski pentru organizarea Mănăstirilor Dragomirna, Secu și Neamț. Un lucru inedit a fost acela că Părintele Profesor Maxim Vlad nefiind prezent în țară și-a prezentat lucrarea sa de la Ierusalim (Israel).

Au urmat apoi încă alte trei comunicări susținute de: 1) Pr. Dr. Aurel – Florin Țuscanu, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; 2) Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române; 3) Dr. Marius – Ștefan Ciulu, Arhiepiscopia Bucureștilor.

A urmat apoi pauza de prânz, de la 12:30 la 13:00, după care a început prezentarea lucrărilor de la secţiunea a II-a (partea 1) conferinței.

Secţiunea a II-a (partea 1): Valorificarea colecţiilor şi documentelor de patrimoniu, s-a desfășurat între orele 1300 – 1500, și a fost moderată de Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, Biblioteca Academiei Române.

În cadrul secțiunii au fost prezentate un număr de 5 lucrări extrem de importante pentru studierea cărții românești vechi și străine, de către următorii: 1) Prof. univ. dr. Olimpia Mitric, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 2) Dr. Doina Hendre Biro, Centrul CODEX, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj; 3) Lect. univ. dr. Constantin Ittu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 4) Protos. dr. Mihail Harbuzaru, Mănăstirea Sinaia; 5) Dr. Marius Oanță, cercetător independent.

La finalul prezentării lucrărilor a avut loc o schimbare în program, lansarea de carte fiind amânată după susținerea comunicărilor de la secţiunea a II-a (partea a 2-a).

Secţiunea a II-a (partea a 2-a): Valorificarea colecţiilor şi documentelor de patrimoniu, s-a desfășurat între orele 1500 – 1630, și a fost moderată de Dr. Alexandru – Daniel Piticari, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

Au fost prezentate încă 4 lucrări de către următoarele persoane: 1) Drd. Andreea Iustina Opriș, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române; 2) Pr. Drd. George Iulian Tatu, Școala Doctorală a Facultății de Litere, Universitatea din București / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București; 3) Dr. Corina – Mihaela Apostoleanu, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța; 4) Dr. Alexandru – Daniel Piticari, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca.

După susținerea lucrărilor a avut loc lansarea volumului Chișinăul de altădată 1436-1812. Studiu monografic, corpus de documente și alte materiale, apărut în anul 2021 la editura Prut Internațional din Chișinău.

Cartea a fost prezentată chiar de autorii ei, în persoana Acad. Andrei Eșanu, Dr. Valentina Eșanu, Institutul de Istorie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Republica Moldova).

A urmat apoi o serie de întrebări până la ora 17:30, când s-a încheiat prima zi a conferinței.

Joi – 26 mai 2022

Cea de-a doua zi a conferinței a avut loc la Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), între orele 09:00 – 17:30.

În prima parte a zilei au fost prezentate lucrările Secţiunii a II-a.

Secţiunea a II-a (partea a 3-a): Valorificarea colecţiilor şi documentelor de patrimoniu, s-a desfășurat între orele 0900 – 1200, și a fost moderată de Dr. Florin Bogdan, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Au fost susținute 7 lucrări extrem de variate și bogate din punct de vedere informațional, după cum urmează: 1) Arhim. Dr. Mihail Muscariu, Mănăstirea Comana, Episcopia Giurgiului; 2) Dr. Andreea – Mihaela Badea, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București; 3) Dr. Florin Bogdan, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 4) Dr. Suzana – Iuliana Bodale, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi; 5) Dr. Arcadie Bodale, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi; 6) Prof. Costin Clit, Colegiul Național „Cuza Vodă” din Huși, jud. Vaslui; 7) Prof. univ. dr. habil. Dumitru Sorica, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea din București.

După un schimb de întrebări și răspunsuri, a urmat, între orele 1215 – 1230, lansarea volumului Silviu – Constantin Nedelcu (coordonator). Bibliotecile și valorificarea cărții vechi românești și occidentale. Circulația cărții românești vechi în Basarabia. Lucrările prezentate la sesiunea anuală a secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), Bucureşti, 27 mai 2021. Cuvânt înainte de Acad. Andrei Eșanu. București: Eikon, 2022.

Volumul a fost prezentat de către Dr. Florin Bogdan, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, iar apoi a luat cuvântul și Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, coordonatorul volumului, care a mulțumit atât autorilor care au contribuit la volum, cât și D-lui Valentin Ajder, Directorul Editurii Eikon din București. Totodată s-a făcut precizarea că volumul va fi disponibil pentru comenzi, pentru cei interesați, direct de la editură.

După prezentarea volumului cu lucrările sesiunii de anul trecut a urmat prezentarea icoanei conferinței.

Icoana Sfântului Paisie de la Neamț (Velicikovski), pictată în mărime naturală pe o pânză având dimensiunea de 200 x 120 cm, a fost prezentată, după o scurtă introducere făcută de către Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, de pictorul acesteia în persoana preotului Ionel Iamandi, de la parohia Crângu (jud. Constanța). La final a luat cuvântul Dl. Prof. univ. dr. habil. Dumitru Sorica de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, care a explicat simbolistica și modul în care a fost pictată icoana.

Icoana conferinței a fost închinată Sfântului Paisie de la Neamț (Velicikovski), cel care a fost „patronul spiritual” al primei ediții a Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, cu tema „Pe urmele Sfântului Paisie de la Neamț (Velicikovski). 300 de ani de la nașterea sa (1722 – 2022)”, desfășurată în perioada 25-26 mai 2022. Această icoană a fost oferită de către pictorul ei, prin Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare, Părintelui Stareț Arhim. Dr. Mihail Muscariu, ca un dar deosebit pentru amabilitatea și găzduirea conferinței în cadrul al Mănăstirii Comana.

La finalul prezentării icoanei conferinței, participanții au fost invitați pentru a putea vedea un mini-târg de carte amenajat de câțiva reprezentanți ai Editurii Eikon.

Începând cu ora 13:00 și până la ora 14:00 a avut loc masa de prânz, iar apoi am făcut o vizită documentară, până la ora 14:30, în cadrul Mănăstirii Comana. Cu ocazia aceasta am putut vizita Biserica mănăstirii și Secția Muzeală Comana a Muzeului Județean „Teoharie Antonescu” Giurgiu.

La finalul vizitei, am poposit în osuarul Mănăstirii construit în memoria soldaților români și străini căzuți în Primul Război Mondial unde Părintele Stareț, Arhim. Dr. Mihail Muscariu, a rostit o rugăciune de mulțumire pentru evenimentul desfășurat.

De la Mănăstirea Comana am pornit la Moara de hârtie unde am poposit pentru ultima vizită documentară, ce a avut loc între orele 14:30 – 17:00.

Aici, am avut posibilitatea să participăm la două ateliere de hârtie manuală și tipar, grație Domnului Ion-Ștefan Georgescu, care ne-a introdus, preț de câteva ore, în frumosul meșteșug al tipografiei.

La finalul zilei am plecat de la Mănăstirea Comana, respectiv Moara de hârtie, cu gândul că ne-am îmbogățit atât cu informații noi cât și spiritual.

 

Concluzii

Trebuie spus faptul că s-au înscris la această conferință, și au participat fără lucrare, următoarele persoane:

 1. Anișoara Budui – Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
 2. Maria Buturugă – Biblioteca Academiei Române
 3. Cătălina Jianu – Liceul „Gheorghe Surdu”, Brezoi
 4. Cristina Livia Ioanițoiu – Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”, Craiova
 5. Ioana Carmen Matica – Școala Gimnazială „Dacia”, Oradea
 6. Robert-Donat Fabian – Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Cluj-Napoca
 7. Lucreția Bîrz – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia
 8. Magdalena-Valeria Nicolae – Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București
 9. Filica Drăghici – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București
 10. Sebastian-Marian Leonte – Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea
 11. Alina Paraschiv – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu, preşedintele Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, a mulțumit tuturor participanţilor, atât celor care au prezentat lucrări cât și celorlalți care au avut răbdare să audieze comunicările prezentate, pentru interesul manifestat faţă de conferința organizată de Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare.

La final, s-a adus în discuţie faptul că toate lucrările se vor regăsi într-un volum care va fi publicat în anul 2023, la o editură recunoscută CNCS B.

Conferința s-a încheiat cu mulțumirile aduse de către Dr. Silviu – Constantin Nedelcu atât Conducerii Asociației Bibliotecarilor din România, care a sprijinit organizarea acestei conferințe, cât și partenerilor, respectiv: Mănăstirea Comana, Editura Eikon și Asociația Moara de hârtie.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Dr. Silviu – Constantin Nedelcu,

Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare