Proces-verbal al Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția a III-a, București, Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), 24-25 mai 2024

Încheiat astăzi, luni – 27 mai 2024, cu ocazia Conferinței Naționale Cartea veche românească și străină, ediția a III-a cu tema „Cartea tipărită în timpul domniilor fanariote din Țările Române”, București și Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), 24-25 mai 2024.

Conferința a fost organizată de Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare din cadrul Asociației Bibliotecarilor din România în parteneriat cu Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), Muzeul Național al Literaturii Române și Editura Eikon din București.

La această manifestare științifică au participat specialiști din domeniul științelor informării, documentării și comunicării, conservării bunurilor culturale, personalități culturale și științifice din țară, bibliotecari din sistemul național de biblioteci, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și învățământ, profesori, cercetători, doctoranzi ș.a.

Vineri – 24 mai 2024

Prima zi a conferinței a avut loc atât fizic la Muzeul Național al Literaturii Române (sediul din Strada Nicolae Crețulescu nr. 8, Sector 1, București) cât și online, cu ajutorul platformei Zoom, între orele 10:00 – 15:00, și a fost transmisă live pe pagina de facebook a emisiunii Lumina Cuvântului cf. https://www.facebook.com/luminacuvantului/videos/351455544255314?locale=it_RO, și încărcată câteva zile mai târziu pe canalul de Youtube al Muzeului Național al Literaturii Române cf. https://www.youtube.com/watch?v=JIlIbgjI85c.

Înscrierea participanților a avut loc între orele 10:00 – 10:10 iar deschiderea oficială a lucrărilor conferinței a avut loc între orele 10:10 – 10:30, și au luat cuvântul următoarele persoane:

 • Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, președinte al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare – Cuvânt de deschidere
 • Petruța-Mihaela VOICU, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate/Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București – Mesaj din partea conducerii Asociației Bibliotecarilor din România

În cuvântul de deschidere Dr. Silviu – Constantin NEDELCU a mulțumit Asociației Bibliotecarilor din România, precum și partenerilor evenimentului: Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), Muzeul Național al Literaturii Române și Editura Eikon. Totodată au fost aduse mulțumiri și partenerilor media, respectiv: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), Lumina Cuvântului și lui Mihai Sotir – fotograf.

Conferința inaugurală a fost susținută de către dl Prof. univ. dr. Ioan CRISTESCU, Directorul General al Muzeului Național al Literaturii Române. Domnia sa a venit participanții conferinței să viziteze și Laboratorul de Restaurare carte din cadrul muzeului, venind apoi cu propunerea ca acest eveniment științific să fie înscris pe viitor în calendarul activităților Muzeului Național al Literaturii Române.

Apoi a avut loc o scurtă pauză de cafea urmată de prezentarea lucrărilor pe secțiuni.

Programul primei zile a conferinței a fost împărțit în două secțiuni, unde au fost prezentate 7 lucrări din cele 9 înscrise în program.

Secțiunea I: CARTEA TIPĂRITĂ ÎN TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE DIN ȚĂRILE ROMÂNE, care s-a desfășurat între orele 11:00 – 12:40, a fost moderată de către Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, și de Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române.

Prima comunicare a fost susținută de către Dr. Daniela LUPU, Muzeul Municipiului București, cu lucrarea intitulată Cărți cu steme domnești și stihuri poeticești tipărite în Țara Românească în epoca domniilor fanariote.

Au urmat apoi două prezentări online susținute de Dr. Alexandru-Daniel PITICARI, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, și de CȘ II Dr. Constantin ITTU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Ultima lucrare a fost susținută fizic de către dl CȘ II Dr. Titus LATEȘ, Biblioteca Centrală  Universitară  „Carol  I”  din  București/Institutul  de  Filosofie  și  Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române.

A urmat o pauză de cafea, de la 12:40 – 13:00, după care a început prezentarea lucrărilor de la secțiunea a III-a conferinței.

Secțiunea a III-a: VALORIFICAREA COLECȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR DE PATRIMONIU, care s-a desfășurat între orele 13:00 – 14:45, a fost moderată de către Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, și de Pr. Drd. George Iulian TATU, Universitatea din București, Școala Doctorală a Facultății de Litere / Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Prima lucrare a fost susținută de către Pr. Drd. George Iulian TATU, de la Școala Doctorală a Facultății de Litere a Universității din București/Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, care a prezentat o parte din teza de doctorat a domniei sale și care se intitulează Organizarea colecțiilor bibliotecilor patriarhale. După ce a făcut o scurtă prezentare istorică, domnia sa a abordat subiectul din perspectiva managementului colecțiilor de bibliotecă.

Cea de-a doua lucrare a fost susținută de către Dr. Iulian Marcel CIUBOTARU, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescuˮ Iași, unul dintre cei mai tineri bibliologi din Iași cu o prolifică activitate editorială, intitulată: Corespondență cu valoare de patrimoniu confiscată de fosta Securitate. Cazul Teodor Zipa. Domnia sa a prezentat o serie de scrisori inedite din corespondența dintre Teodor Zipa și scriitorul Cezar Petrescu, care se păstrează până în prezent în dosarele celor doi din arhiva C.N.S.A.S.

Ultima lucrare susținută a fost cea a D-nei Dr. Doina HENDRE BIRO, Centrul CODEX, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj, unul dintre cei mai mari bibliologi români și persoana care cunoaște cel mai bine colecțiile până în prezent colecțiile Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României. Domnia sa a prezentat lucrarea intitulată Rolul bibliotecarilor în valorificarea colecțiilor. Cazul celor de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, între 1950-2020, unde a prezentat pe lângă informațiile extrem de valoroase și o serie de fotografii din arhiva personală cu privire la unele obiecte și cărți din Biblioteca Batthyaneum.

La final a urmat o serie de discuții, până la ora 15:00, atunci când s-au încheiat lucrările din prima zi a conferinței.

Sâmbătă – 25 mai 2024

Cea de-a doua zi a conferinței a avut loc la Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu), între orele 09:00 – 16:00.

Înscrierea participanților a avut loc între orele 09:00 – 09:10 iar deschiderea oficială a lucrărilor conferinței a avut loc între orele 09:10 – 09:30, și au luat cuvântul următorii:

 • Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, președinte al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare
 • Dr. Mihail MUSCARIU, Starețul Mănăstirii Comana

Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, președinte al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, a adresat un cuvânt de întâmpinare tuturor participanților la lucrările din cea de-a doua zi a conferinței.

Părintele Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU, Starețul Mănăstirii Comana, ne-a întâmpinat pe toți participanții la conferință cu aceeași bunăvoință și căldură, la fel ca la ediția de anul trecut, adresându-ne un cuvânt de bun venit și urând succes desfășurării lucrărilor conferinței. Acesta a menționat un lucru extrem de interesant cu privire la legătura directă cu Mănăstirea Văcărești, și anume: pe scările de la casa domnească a Mănăstirii Comana se află încastrată o piatră în formă de romb, cu vulturul bicefal, ce fusese salvată de către doi preoți din Episcopia Giurgiului, la vremea aceea fiind studenți ai Facultății de Teologie din București, în timpul lucrărilor de demolare a Mănăstirii Văcărești.

Totodată, Sfinția Sa a dat citire și cuvântului de binecuvântare al Prea Sfințitului Părinte Dr. AMBROZIE, Episcopul Giurgiului, care nu a putut să fie participe la lucrările conferinței din cauza programului său deosebit de încărcat.

Au urmat apoi două conferințe inaugurale susținute de:

 • univ. dr. Radu-Ștefan VERGATTI, Academia Oamenilor de Știință din România – Biblioteca familiei Mavrocordat, urmarea erudiției și pasiunii a trei generații: Alexandru, Nicolae, Constantin
 • Prof. univ. dr. Jan NICOLAE, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Teologie Ortodoxă – Euharistie și surogate euharistice. „Pastorala” Mitropolitului Neofit Cretanul către preoții valahi la începutul Păresimilor (1739)

Au fost prezentate referatele pe secțiuni care au fost moderate de către Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, și de Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

La Secțiunea I: CARTEA TIPĂRITĂ ÎN TIMPUL DOMNIILOR FANARIOTE DIN ȚĂRILE ROMÂNE, a fost prezentată de către Protos. Asist. univ. dr. Maxim VLAD, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Teologie, o lucrare extrem de interesantă ce a venit în completarea celor prezentate de către Preotul Profesor Jan NICOLAE de la Alba Iulia în conferința sa inaugurală. Referatul se intitulează: Frecvența împărtășirii euharistice a românilor ortodocși din secolul XVIII oglindită în operele: „Învățătura bisericească” (1710) a Sf. Mitropolit Antim Ivireanul, „Pastorala” (1739) Sf. Mitropolit Neofit Cretanul și „Testamentul” (1785) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica. Perspectivă canonică.

Au urmat apoi lucrările de la Secțiunea a II-a: 300 DE ANI DE LA SFINȚIREA MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI (1724): EVOLUȚIA ISTORICĂ DE LA ANSAMBLU MONASTIC LA ÎNCHISOARE.

Prima lucrare a fost susținută de către Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, care a prezentat o serie de lucruri inedite legate de catalogul Bibliotecii Mănăstirii Văcărești, de care sa s-a ocupat în teza de doctorat. Totodată a amintit și bibliotecile în care au ajuns cărți din biblioteca de la Văcărești precum Colegiul Național din Craiova, Biblioteca Seminarului Central din București etc., și a menționat totodată și Catalogul Bibliotecii Mitropoliei Țării Românești atribuit lui Petrache Poenaru în 1836, al cărui manuscris se regăsește în colecția de manuscrise a Bibliotecii Academiei Române.

Cea de-a doua lucrare care se numește Facultatea de Teologie din București și Mănăstirea Văcărești în lumina unor documente de arhivă din anii 1917-1931 a fost prezentată de către dl Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, Biblioteca Academiei Române, unde au fost prezentate o serie de documente inedite cu privire la un teren de 6 ha din vatra Mănăstirii Văcărești care fusese donat de către Ministerul Agriculturii și Domeniilor pentru Facultatea de Teologie din București în anul 1917.

Ultima lucrare, deosebit de interesantă, a fost prezentată de cunoscutul cercetător și istoric alba-iulian Dr. Dragoș URSU de la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia care a vorbit despre Văcăreștiul ca spațiu al represiunii politice. Acesta a luat ca studiu de caz închisoarea politică care a funcționat și în timpul regimului comunist la Mănăstirea Văcărești, aducând în discuție o serie de personalități, oameni politici, scriitori etc., care au trecut pe acolo.

La Secțiunea a III-a: VALORIFICAREA COLECȚIILOR ȘI DOCUMENTELOR DE PATRIMONIU, ultima din cadrul conferinței, au fost susținute trei lucrări extrem de variate și bogate din punct de vedere informațional, de următorii participanți:

 • Marius – Ștefan CIULU, Arhiepiscopia Bucureștilor;
 • Arcadie BODALE, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi;
 • Suzana – Iuliana BODALE, Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Judeţean Iaşi.

La finalul prezentărilor conferinței, între orele 13:40 – 14:00, era programată și o mică expoziție de carte din partea unuia dintre partenerii evenimentului, Editura Eikon din București, care însă din motive obiective n-a mai avut loc.

Începând cu ora 14:00 și până la ora 15:00 a avut loc masa de prânz, apoi am făcut o vizită documentară, până la ora 15:30, unde am putut vedea la fel ca și anul trecut Biserica Mănăstirii, osuarul acesteia construit în memoria soldaților români și străini căzuți în Primul Război Mondial și Secția Muzeală Comana a Muzeului Județean „Teoharie Antonescu” Giurgiu.

La finalul vizitei documentare, am făcut o fotografie de grup în fața bisericii mănăstirii împreună cu Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU, Starețul Mănăstirii Comana, care ne-a adresat un gând bun și invitația de-a reveni și anul următor la cea de-a patra ediție a conferinței.

Am plecat de la Mănăstirea Comana mai îmbogățiți din punct de vedere informațional cât și spiritual.

Concluzii

Trebuie amintit faptul că la această a treia ediție a conferinței s-au mai înscris și au participat fără lucrare, online și/sau fizic, următoarele persoane:

 1. Mihaela DRAGU – Biblioteca Academiei Române
 2. Filica DRĂGHICI – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
 3. Despina GHEORGHIU – Liceul „Mihail Sadoveanu” – Borca (jud. Neamț)
 4. Ioana Carmen MATICA – Școala Gimnazială „Dacia” din Oradea (jud. Bihor)
 5. Magdalena-Valeria NICOLAE – Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din București
 6. Oana NICORESCU – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București
 7. Mariana ROATĂ –Liceul Teoretic „Radu Popescu” din Popești-Leordeni (jud. Ilfov)

Atât Dr. Silviu – Constantin NEDELCU, președinte al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, cât și Dr. Andreea-Mihaela BADEA, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, secretar al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare, au mulțumit tuturor celor care au prezentat lucrări cât și celorlalți participanți care au audiat referatele prezentate, online și/sau fizic, și pentru interesul manifestat față de conferința organizată de Secțiunea Carte veche. Conservare. Restaurare. Conferința s-a încheiat cu mulțumiri aduse de către Dr. Silviu – Constantin NEDELCU partenerilor care au sprijinit financiar, și nu numai, organizarea acestei conferințe respectiv: Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu) – Părintelui Stareț Arhim. Dr. Mihail MUSCARIU, Muzeului Național al Literaturii Române (în mod deosebit D-nei Gabriela Toma cât și d-lui Prof. univ. dr. Ioan CRISTESCU, Directorul General) și Editura Eikon. Nu în ultimul rând s-au adus mulțumiri și partenerilor media ai conferinței, respectiv: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – în mod special D-nei Mădălina Corina DIACONU, emisiunii Lumina Cuvântului, realizatorului ei – domnul Cornelius Florin STOICA, precum și domnului Mihai SOTIR – fotograf.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Dr. Silviu – Constantin NEDELCU,

Preşedinte al Secţiunii Carte veche. Conservare. Restaurare 

Dr. Andreea-Mihaela BADEA,

Secretar al Secţiunii Carte veche. Conservare. RestaurareLasă un răspuns