PROCES-VERBAL al Adunării Generale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 5 septembrie 2019, cu ocazia Adunării Generale

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Lucrările Adunării Generale sunt conduse de dr. Adriana Szekely, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR).

Adunarea Generală a fost convocată conform prevederilor art. 21, alin.1, pct.(5) din Statutul ABR.

Conform prevederilor statutare din Adunarea Generală fac parte:

 1. membrii Consiliului de Conducere (17 membri);
 2. membrii de onoare ai asociaţiei (6 membri);
 3. preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii filialelor teritoriale (102 membri);
 4. preşedinţii şi secretarii secţiunilor profesionale (22 membri);
 5. membrii Comisiei de cenzori (5 membri);
 6. reprezentanti ai diviziunilor asociaţiei, într-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor (1000/10 = 100 membri).

Conform prevederilor art. 21, pct.(3) Adunarea Generală se consideră statutar constituită şi poate lua hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al componenţei sale.

Sunt prezente 20 de filiale (Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui) din cele 34 active. Prin reprezentare, sunt prezenți astfel 835 din 950 membri activi (plătitori ai cotizaţiei pe anul 2018). În consecinţă, se constată că Adunarea Generală este statutar constituită.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

 1. Prezentarea raportului președintelui în funcție pentru mandatul 2015-2019.
 2. Prezentarea raportului trezorierului pentru perioada 01.01.2019 – 31.08.2019 și anii 2015-2019.
 3. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori.
 4. Validarea conducerii secțiunilor profesionale.
 5. Validarea vicepreședinților Asociației.
 6. Prezentarea metodologiei de votare.
 7. Alegerea Consiliului ABR, a Conducerii operative şi a Comisiei de cenzori.
 8. Acordarea de diplome și premii.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

 1. Dna Adriana Szekely, președintele ABR, prezintă Raportul de activitate al Consiliului Director în mandatul 2015-2019. Activități desfășurate: întâlniri trimestriale ale Consiliului Director, susţinerea activităţilor desfăşurate la nivelul diviziunilor şi secţiunilor ABR, susţinerea activităţii editoriale, sprijinirea acțiunilor și evenimentelor de promovare a profesiei și de advocacy pentru biblioteci, organizarea Conferinţelor anuale ABR, desemnarea unui membru al consiliului director al ABR în Comisia Națională a Bibliotecilor, organizarea primelor cursuri de formare continuă, restructurarea site-ului ABR, etc.

 

 1. Dna Cristina Ungur, trezorier ABR, dă citire raportului trezorierului.

De la începutul anului 2019 până în prezent, situaţia financiară a fost următoarea: venituri 86586, cheltuieli 50399 lei, excedent 36187 lei.

În perioada 2015-aug. 2019, situația financiară a fost următoarea: venituri 541840 lei, cheltuieli 417647 lei, excedent 124193 lei.

 

 1. Dna Alice Oprea prezintă raportul comisiei de cenzori, prin care se constată corectitudinea evidenţelor contabile şi operaţiunilor financiare derulate de la anterioara Adunare Generală până în prezent.

Se supun la vot raportul președintelui, raportul trezorierului și raportul Comisiei de cenzori. Cele trei rapoarte sunt aprobate în unanimitate.

 

 1. Vicepreședintele Asociației, dna Dorina Bălan, anunță rezultatul alegerilor desfășurate în cadrul secțiunilor profesionale pentru posturile de președinte și secretar:
 • Achiziție și dezvoltarea colecțiilor: Președinte – Petruța Voicu; Secretar – Carmen Pavăl
 • Biblioteca și societatea: Președinte – Dorina Bălan; Secretar – Robertino Duvalmă
 • Carte veche. Conservare. Restaurare: Președinte – Silviu-Constantin Nedelcu; Secretar – Ion Volcu
 • Catalogare, clasificare, indexare: Președinte – Catrina Căluian; Secretar – Mădălina Lefter
 • Comunicarea documentelor și împrumut interbibliotecar: Președinte – Camelia Boca; Secretar – Lorica Luchian
 • Cultura informației: Președinte – Angela Repanovici; Secretar – Mihai Constantinescu
 • Educație și formare profesională: Președinte – Simona Bursașiu; Secretar – Livia Popescu
 • Informatizare: Președinte – Marinela Covaci; Secretar – Voichița Dragomir
 • Periodice: Președinte – Violeta Moraru; Secretar – Raluca Grecu
 • Statistică și evaluare: Președinte – Ivona Olariu; Secretar – Catrina Căluian
 • Tehnici pedagogice în biblioteca școlară și CDI: Președinte – Daniela Argatu; Secretar – Luminița Zuran

Pentru funcția de președinte în cadrul secțiunii Achiziție și dezvoltarea colecțiilor nu s-au depus candidaturi. Astfel, sunt propuse dnele Petruța Voicu și Henrietta Munteanu. Fiecare candidat își prezintă CV-urile. Se votează. Se obțin 46 voturi pentru Petruța Voicu și 1 abținere, 25 voturi pentru Henrietta Munteanu.

Președinte pentru secțiunea Achiziție și dezvoltarea colecțiilor este dna Petruța Voicu.

 

 1. Dna Dorina Bălan anunță rezultatul alegerilor desfășurate în cadrul Diviziunilor ABR:
 • BIBLIOTECI NAȚIONALE: Președinte – Bogdan Jugănaru (București); Secretar – Mihaela Dragu (București); Membru – Mihaela Vazzolla (București);
 • BIBLIOTECI PUBLICE: Președinte – Corina Apostoleanu (Constanța); Secretar – Georgica Meiroșu (Constanţa); Membru – Catrina Căluian (Galaţi)
 • BIBLIOTECI ȘCOLARE: Președinte – Carmen Leocadia Pesantez-Pozo (București); Secretar – Horiana Petrescu (Ilfov); Membru – Mariana Trofin (Bihor)
 • BIBLIOTECI UNIVERSITARE ȘI SPECIALIZATE: Președinte – Petruța Voicu (București); Secretar – Ionela Burz (Bihor); Membru – Ecaterina Radu (Bucureşti)

Adunarea validează alegerile conducerii secțiunilor și diviziunilor.

 

 1. Dna Dorina Bălan prezintă Metodologia de vot. Întâi este propusă şi votată Comisia de numărare a voturilor formată din Viorica Genţiana Onișoru – Filiala Alba, Cristina Popa – Filiala Cluj şi Emilia Vodea – secretar executiv ABR.

Sunt prezentate cele trei buletine de vot (Anexele 4, 5, 6):

– buletinul pentru Conducerea operativă, cu menţionarea persoanelor care şi-au depus, în termen – 19 august 2019- candidaturile pentru funcţiile de Preşedinte, Secretar general şi Trezorier, respectiv:    dna Adriana Szekely – preşedinte, dna Ivona Olariu – secretar general, dna Cristina Ungur trezorier;

–  buletinul pentru membrii în Consiliul Director: numărul de propuneri pentru fiecare tip de bibliotecă va corespunde algoritmului impus de numărul membrilor din Asociaţie din fiecare tip de bibliotecă (4 pentru bibliotecile şcolare, 3 pentru bibliotecile universitare și specializate, 2 pentru bibliotecile naţionale și academice, 1 pentru bibliotecile publice);

– buletinul pentru alegerea Comisiei de Cenzori (Anexa 5): 3 membri şi doi supleanţi.

Repartizarea proporţională a membrilor Consiliului Director a fost stabilită în conformitate cu prevederile statutare şi Regulamentul privind metodologia de vot. Numărul total al membrilor Consiliului Director: 17 membri

 

 1. Procesul de votare şi rezultatele votului au fost consemnate în Procesul-verbal încheiat de Comisia de numărare a voturilor, în care sunt prezentate următoarele rezultate:

7.1. Conducerea operativă, care şi-a depus candidatura în termenul prevăzut de Statutul ABR

 Preşedinte:                 Adriana Szekely

Secretar general:       Ivona Olariu

Trezorier:                   Cristina Ungur

a fost aprobată în unanimitate cu 835 de voturi pentru.

7.2. Membrii propuşi pentru Consiliul Director au obţinut următoarele voturi:

Diviziune Nume Voturi
DA NU ABȚINERE
Biblioteci universitare 1. Cristina Pârvu 834    
2. Agneta Lovasz 807   27
3. Anișoara Budui 803 31  
Biblioteci

școlare

1. Nicoleta Butuza 778   56
2. Mădălina Toma 701 106 27
3. Lăcrămioara Onea 588 55 191
4. Iuliana Popa 524 283 27
5. Ionela Simula 351 483  
Biblioteci

naționale

1. Mihaela Vazzolla 707 62 65
2. Mihaela Dragu 695 109  
3. Cătălin Mirea 205 578 51
Biblioteci

publice

 

1. Catrina Căluian 834    
 • Comisia de cenzori a fost votată astfel:
Nr. Nume Voturi
DA NU ABȚINERE
1 Alice Oprea 805    
2 Ionela Simula 805    
3 Adriana Răduț 801   4
4 Carmen Pesantez 805    
5 Andreea Fanea 805    

 

În consecință, în urma voturilor membrilor Adunării Generale, conducerea ABR pentru mandatul 2019-2023 este următoarea:

Conducere operativă

Preşedinte

Dr. Adriana Szekely, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca

E-mail: adrianasz2003@yahoo.fr; adriana.szekely@bcucluj.ro

Tel.: 0264597092/0745357080

Secretar general

Dr. Ivona Olariu, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iaşi

E-mail: ivona@uaic.ro

Tel.: 0736.369.977

Trezorier

Cristina Ungur, Biblioteca UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

E-mail: cristina.ungur@umfcluj.ro

Tel.: 0766377380/0750774212

Vicepreşedinţi

Corina Apostoleanu, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța

E-mail: corinaapostoleanu27@gmail.com
Tel.: 0745057043

Bogdan Jugănaru, Biblioteca Academiei Române

E-mail: bogdanjuganaru06@yahoo.com

Tel.: 0721271414

Carmen Leocadia Pesantez-Pozo, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti

E-mail: carmen.pesantez@bcub.ro
Tel.: 0721719334

Petruța Voicu, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

E-mail: petruta.voicu@bcub.ro

Tel.: 0721290419

Membri

Anișoara Budui, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

E-mail: anisoarabudui@yahoo.com; anisoarabudui@usv.ro

Tel.: 0747853990/0743869440

Nicoleta Butuza, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa

E-mail: nik_2013@yahoo.com

Tel.: 0751164041

Catrina Căluian, Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi

E-mail: katycaluian@yahoo.com

Tel.: 0745238886

Mihaela Dragu, Biblioteca Academiei Române-Bucureşti

E-mail: mihadragu@yahoo.com

Tel.: 0722441296

Dr. Agneta Lovasz, Biblioteca Politehnică Timişoara

E-mail: agneta.lovasz@library.upt.ro

Tel.: 0723354867

Lăcrămioara Onea, Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti, Bacău

E-mail: onealacramioara@yahoo.com

Tel.: 0722708166

Cristina Pârvu, Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu

E-mail: bcu@ulbsibiu.ro

Tel.: 0269446077

Iuliana Popa, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani, Neamț

E-mail: farcas_iuliana@yahoo.com

Tel.: 0741073545

Mădălina Petronela Toma Cojocaru, Școala gimnazială „Savin Popescu” Giurgiu

E-mail: tomacojocarumada@yahoo.com

Tel.: 0736425885

Mihaela Vazzolla, Biblioteca Naţională a României, București

E-mail: mihaela.vazzolla@bibnat.ro

Tel.: 0758110905

Comisia de cenzori:

Alice Oprea, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

E-mail: alice.oprea@bcub.ro

Tel.: 0213120661/243

Andreea Fanea, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

E-mail: faneaandreea@yahoo.com

Tel.: 0730773899

Ionela Simula, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanța

E-mail: simulaionela@yahoo.com

Tel.: 0341405800

Supleanţi

Carmen Leocadia Pesantez Pozo, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

E-mail: carmen.pesantez@bcub.ro
Tel.: 0721719334

Adriana Răduț, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București

E-mail: ady.radut@yahoo.com

Tel.: 0724075191

 

 1. Au fost înmânate premii din partea sponsorilor şi diplome de onoare, de fidelitate, de participare la conferinţa aniversară, pentru activitatea desfăşurată în cadrul asociaţiei, alte tipuri de diplome, precum şi medalii aniversare.

 

 

Întocmit de Emilia Maria Vodea,

Secretar executiv ABR