PROCES-VERBAL al Adunării Generale a ABR Brașov 2017

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 7 septembrie 2017, cu ocazia

Adunării Generale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

Ședința are loc în Aula Universităţii Transilvania Braşov și este condusă de președintele ABR, dna Adriana Szekely. Sunt reprezentate 30 de filiale ABR din cele 38 active în structura ABR.

Ordinea de zi a Adunării Generale a fost anunţată prin convocator, în termenul prevăzut de Statutul ABR.

1. Raportul Consiliului ABR (2016-2017) – prezintă: Dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR

Extrase din Raport: au fost organizate întâlnirile Consiliului Director (trimestrial); întâlnirile profesionale ale diviziunilor, secțiunilor, filialelor; au fost susținute financiar apariția revistei asociaţiei în noul format, online – RRBSI și a Tratatului de biblioteconomie (vol. III); a fost încurajată traducerea Ghidului IFLA pentru biblioteci școlare (iniţiator-Laszlo Kiss; traducător şi tehnoredactor Laura Pascariu); reafilierea la asociațiile profesionale internaționale (IFLA şi EBLIDA); organizarea primei conferințe satelit IFLA în România, la Timișoara; activități de promovare a profesiei (Ziua Bibliotecarului, Ciclobiblio); au fost transmise memorii și scrisori de susţinere din partea ABR a demersurilor federaţiilor sindicale din învăţământ; a fost realizat şi aplicat  un chestionar online în cadrul unui studiu privind nevoile de formare profesională ale membrilor ABR; s-au trasat direcții de colaborare cu ANBPR.

Se votează şi se aprobă Raportul prezentat [link].

 

2. Raportul Trezorierului (septembrie 2016 – august 2017) – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR

Este prezentat raportul financiar al asociației. Încasări: cotizații, sponsorizări (2%, alți sponsori), dobânzi bancare, vânzare cărți, venituri obținute cu ocazia conferinței. Cheltuieli: salarii (secretariat, contabilitate), protocol (susținerea financiară a întâlnirilor pe secțiuni), deplasări, cheltuieli poștale, comisioane bancare, retipărire cărți, cotizații internaționale. Venituri: aprox. 33.000 lei; cheltuieli: aprox. 29.000 lei; profit: aprox. 4.000 lei

A fost premiată filiala ABR cu cele mai multe direcționări a 2% din impozitul pe venit spre asociaţie – Filiala Vrancea.

Adunarea Generală aprobă Raportul trezorierului.

 

3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2016 – august 2017) – întocmit de: Alice Oprea, preşedinte Comisie de Cenzori ABR, dar  în lipsa dnei Oprea, dl Mihai Constantinescu (membru în comisia de cenzori) dă citire raportului.

 Adunarea Generală  aprobă Raportul comisiei de cenzori.

 

4. Noul site al ABR – prezintă: Mioara Voncilă, Vicepreşedinte ABR

 

5. Prezentarea schiţei planurilor de activitate ale secţiunilor şi diviziunilor ABR pentru anul 2018 – prezintă: Petruţa Voicu, Secretar General ABR

 

6. Prezentarea propunerilor de modificare a taxei de înscriere (emitere card de membru) şi a cotizaţiei anuale a membrilor ABR – prezintă: Cristina Ungur, Trezorier ABR. Se propune creşterea cotizaţiei lunare de la modica suma de 2 lei la 5 lei, începând din anul 2018. Argumentele pentru creşterea, după 25 de ani (!), a nivelului cotizaţiei: emiterea cardului de membru ABR (fidelizarea membrilor; beneficii diverse, facilitarea accesului la evenimente profesionale); susţinerea organizării unor cursuri de formare profesională şi acordarea unor reduceri de taxe pentru membri ABR; susţinerea editării unor instrumente de lucru utile comunităţii profesionale din biblioteci; susţinerea unor proiecte/workshop-uri/sesiuni ştiinţifice la nivelul filialelor, secţiunilor sau diviziunilor din structura ABR; sprijinirea participării membrilor asociaţiei la manifestările profesionale naţionale şi internaţionale, etc.

Se supune la vot, iar rezultatele sunt următoarele:  96 voturi – pentru; 7 voturi – împotrivă; 6 persoane se abțin.

 

7. Formularea concluziilor şi  închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, ediţia a XXVIII-a, Braşov

– Doamna Victoria Frâncu-membru de onoare al ABR, prezintă conferința satelit IFLA, organizată la Timișoara (15-16 august 2017). Se arată că scopul conferinţei a fost de atragerea atenției asupra rolului bibliotecilor în societate. Au fost peste 70 de participanți din Brazilia, Chile, Mexic, SUA, România, din diverse categorii socio-profesionale: bibliotecari, profesori, doctoranzi.

– Dr. Adriana Szekely continuă cu o informare despre participarea, pentru prima dată, la IFLA World Library and Information Congress, ediția a 83-a, desfășurat în perioada 19–25 august 2017 în Wrocław, Polonia, sub titlul Libraries. Solidarity. Society.

Un punct important al programului conferinţei l-a constituit forumul de discuţii IFLA Global Vision, pentru care s-a lansat o platformă de vot în timpul congresului IFLA din Polonia. Acesta a avut ca scop găsirea de soluții la provocările pe care bibliotecile le așteaptă în viitor. Platforma a fost inițiată pentru a aduna informații de la bibliotecarii din toate tipurile de biblioteci, prin organizarea unor workshop-uri regionale și crearea unei platforme on-line prin care bibliotecarii își pot exprima opțiunile. Va fi trimis formularul IFLA pentru a fi completat de toți membrii asociației, până la data de 30 septembrie 2017.

 

– Acordarea premiilor ABR  oferite de firma ROMDIDAC

Biblioteci școlare, Premiul Spiru Haret: Cristina Livia Ioanițoiu    (300 lei)

Biblioteci publice, Premiul V.A. Urechia: Aurelia Bejenaru            (300 lei)

Biblioteci universitare, Premiul Ioachim Crăciun: Anișoara Budui (300 lei)

Biblioteci naționale, Premiul Ioan Bianu: Rodica Mușat, Mirel Berechet (câte 150 lei)

Premiul Dan Simonescu: Nicolae Popoescu                                    (300 lei)

Premiu de voluntariat: Nicolaie Constantinescu                             (300 lei)

Acordarea premiilor de excelenţă de către sponsori:

Premiu excelență oferit de firma Softlink, Biblioteci școlare – Viorica Gențiana Onișoru (500 lei)

Premiu excelență oferit de firma IME România, Biblioteci publice – Ilie Zamfir             (900 lei)

Premiu excelență oferit de  firma EBSCO, Biblioteci universitare: Bogdan Popescu        (800 lei)

– Acordarea diplomelor ABR:

Diplomă de fidelitate: prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici

Diplomă de excelență: preşedinte de onoare al ABR Mircea Regneală

Diplomă de onoare: prof. Simona Clinciu – preşedinte al filialei ABR Braşov

Diplomă pentru cea mai activă secțiune  – Cultura informaţiei – preşedinte Angela Repanovici

Diplomă pentru cea mai activă filială ABR: preşedinte filiala ALBA, Gianina Ioana Barb

Diplomă pentru voluntariat – coordonator voluntari – prof. Simona Bursaşiu

Alte diplome ABR acordate în cadrul conferintei – vezi:  ANEXA I

Diplomele de participare  la conferință vor fi trimise pe mail fiecărui participant.

Mulțumiri organizatorilor, participanţilor şi voluntarilor la cea de-a XXVIII-a conferinţă ABR de la Braşov!      

 

Cea de-a XXIX-a Conferință ABR  va avea loc la Sibiu în perioada 12 – 14 septembrie 2018!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Întocmit,

Secretar executiv ABR

Emilia Enache