PROCES-VERBAL – Adunarea Generală

PROCES-VERBAL

 Încheiat azi, 1 septembrie 2022, cu ocazia Adunării Generale

a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR)

 

În data de 1 septembrie 2022, între orele 17.30 – 19.30, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului Director al ABR (2021 – 2022) – prezintă: dr. Adriana Szekely, Preşedinte ABR
 2. Raportul Trezorierului (septembrie 2021 – august 2022) – prezintă: ec. Cristina Ungur, Trezorier ABR
 3. Raportul Comisiei de cenzori (septembrie 2021 – august 2022) – prezintă: Alice Oprea, preşedinte Comisia de Cenzori ABR
 4. Prezentarea Metodologiei de organizare a alegerilor din anul 2023 – prezintă: dr. Carmen Leocadia Pesantez-Pozo, Vicepresedinte ABR
 5. Prezentarea Planului de activitate pentru anul 2022-2023 – prezintă: drd. Petruţa Voicu, Vicepreşedinte ABR
 6. Formularea concluziilor şi închiderea lucrărilor Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România (ABR), ediţia a XXXII-a, Suceava.

 

 

 1. Dna Adriana Szekely, președintele ABR, prezintă Raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2021-2022. Activități desfășurate: întâlniri trimestriale ale Consiliului Director; susţinerea activităţilor organizate la nivelul diviziunilor şi secţiunilor ABR; susţinerea activităţii editoriale; sprijinirea acțiunilor și evenimentelor de promovare a profesiei; formarea profesională și activitățile metodologice; colaborarea națională și internațională; promovare; proiecte; parteneriate etc. Se votează şi se aprobă Raportul președintelui ABR prezentat în Adunarea Generală.

 

 1. Dna Cristina Ungur, trezorier ABR, dă citire raportului trezorierului. Trezorierul ABR a realizat şi prezentat membrilor Adunării Generale următoarele materiale: situaţia financiară a ABR, situaţia cotizaţiilor individuale şi instituţionale; situaţia cotizaţiilor colectate în conturile asociaţiei. Asociația a înregistrat venituri din cotizații, sponsorizări, dobânzi, vânzare publicații, taxe conferință.

Adunarea Generală aprobă Raportul trezorierului.

 

 1. În lipsa doamnei Alice Oprea, prezintă raportul comisiei de cenzori (semnat de domnia sa), tot doamna Trezorier ec. Cristina Ungur, prin care se constată corectitudinea evidenţelor contabile şi operaţiunilor financiare derulate de la anterioara Adunare Generală până în prezent. (link)

Adunarea Generală aprobă Raportul Comisiei de cenzori.

 

 1. Doamna Carmen Leocadia Pesantez-Pozo prezintă Metodologia de organizare a alegerilor din anul 2023.

 

 1. Prezentarea Planului de activitate pentru anul 2022-2023 – prezintă: drd. Petruţa Voicu, Vicepreşedinte ABR.

 

 1. Au fost înmânate premiile ABR, premii din partea sponsorilor şi diplome pentru activitatea desfăşurată în cadrul asociaţiei. după cum urmează:

– Premiile  oferite de firma ROMDIDAC – GEORGESCU ANCA IONICA – Premiul „V. A. Urechia” (500 lei)

– Premiul ROMDIDAC pentru voluntarul anului 2022 – LUCRETIA BIRZ – (300 lei)

– Premiile de excelenţă acordate de către sponsori:

Premiu excelență oferit de firma SOFTLINK, Biblioteci școlare: LĂCRĂMIOARA ANDREI (600 lei)

Premiu excelență oferit de firma IME România, Biblioteci publice: ELENA PINTILIE            (900 lei)

Premiu excelență oferit de firma EBSCO, Biblioteci universitare: ECATERINA RADU (500 lei) și MIHAELA ȚICOLEA (500 lei)

– Acordarea diplomelor ABR:

Diplomă de fidelitate: doamnei Tereza Moroșan (recunoaștere a activității în cadrul asociației)

Diplomă pentru cea mai activă secțiune profesională: Tehnici pedagogice in bibliotecile școlare si CDI

Diplomă pentru cea mai activă diviziune profesională:

 • Diviziunea Biblioteci Universitare si Specializate
 • Diviziunea Biblioteci Școlare

Diplomă pentru cea mai activă filială ABR: Filiala ABR Timiș

Diplome de organizator: doamnei director prof.univ.dr.SANDA-MARIA ARDELEANU, membrilor colectivului Bibliotecii Universității “Ștefan cel Mare” Suceava

Diplome de fidelitate fata de ABR – sponsorilor Softlink, ROMDIDAC, EBSCO, IME Romania, Elsevier, Enformation, Prior, Lamserv

Diplome de voluntar

Diplomele de participare la conferință vor fi trimise pe mail fiecărui participant, prin intermediul firmei Enformation, sponsorul conferinței

 

 

Mulțumiri organizatorilor, participanţilor şi voluntarilor la cea de-a XXXII-a conferinţă ABR de la Suceava!

Momentul final al Adunării Generale a fost marcat de anunțarea următorului centru universitar care va găzdui Conferința ABR. Doamna președintă a proiectat scrisoarea de intenție transmisă de domnul director al Bibliotecii BAR, filiala Timis, prof.univ.dr.Ioan David, prin care îți arată disponibilitatea de a găzdui Conferința ABR, anul viitor. Prin urmare, membri ABR au aflat că cea de-a XXXIII-a Conferință ABR va avea loc la Timișoara în anul 2023!

 

Întocmit de Emilia Maria Vodea,

Secretar executiv ABR