Premiul „Dan Simonescu”

 

Premiul „Dan Simonescu”

 

Prin tradiție, Asociația Bibliotecarilor din România acordă în fiecare an, în cadrul conferințelor sale naționale, un premiu care urmărește să încurajeze și să stimuleze viitorii profesioniști din domeniul informării și documentării.

Conform Regulamentului de acordare a premiilor ABR, Asociația Bibliotecarilor din România acordă Premiul „Dan Simonescu” unui student/unei studente de la specializarea Științe ale Informării și Documentării (licență sau master).

 Pentru înscriere, candidații trebuie să transmită pe adresa de email a asociației infoabr@gmail.com, până la data de 15 august 2023, un dosar care să cuprindă:

  • o lucrare care să se încadreze în tematica generală a Conferinței Naționale ABR din acest an, Library 4.0: web 4.0, open science, depozite digitale instituționale, tipărire 3D; biblioteca verde, sustenabilitate, ecologie; partajarea resurselor; combaterea fenomenului fake news;
  • o recomandare semnată de un cadru didactic;
  • un memoriu de activitate.

Premiul „Dan Simonescu” va fi înmânat, în cadrul Conferinței Naționale a ABR de la Timișoara (6 – 8 septembrie 2023), candidatului care va obține cele mai multe puncte după evaluarea lucrării. Valoarea premiului este de 300 de lei, iar câștigătorul va putea participa gratuit la Conferința Națională a ABR din anul 2024.

Sponsorul premiului „Dan Simonescu” este compania ROMDIDAC.

 

Mult succes!