Precizări privind desfăşurarea alegerilor în secţiunile şi diviziunile ABR

Stimaţi colegi,

Biroul de conducere al ABR urmăreşte cu atenţie derularea alegerilor din secţiuni. Se constată o anumită ezitare a unora dintre dumneavoastră în a vă depune candidaturile pentru funcţiile de conducere din secţiuni. Credeam că a trecut epoca aşa-ziselor sfieli, de sorginte orientală, ca să nu le spun altfel, şi care ascund în spate o anumită mentalitate – acum suntem în UE, nu? –  şi e bine să spunem pe faţă, ce credem şi ce am vrea  să facem pentru profesie. Aşadar, dacă cineva doreşte să facă ceva pentru profesie şi crede că se poate angaja,cu toată sinceritatea, să o facă, fără prejudecăţi, indiferent ca e foarte tânăr sau în vârstă.

Am constatat, de asemenea, că  unii migrează de la o secţiune la alta după ce au dobândit deja o anumită experienţă în unele aspecte ale muncii din acea secţiune. Păcat! Ar trebui, dimpotrivă, acolo unde  cunosc  şi unde nu merg lucrurile să se implice mai mult , nu să plece. Cum am putea denumi gestul? Asociaţia are nevoie de oameni care ştiu şi vor să facă ceva.            

Întrebarea care se pune ar fi următoarea: care sunt lucrurile de care  are nevoie asociaţia în aceasta etapă ? Are nevoie în primul rând de lucrări de specialitate, de diferite grade de dificultate, are nevoie de cursuri de iniţiere şi mai ales  de cursuri de perfecţionare. Are,de asemenea, nevoie să lupte pentru afirmarea şi protejarea profesiei. Or, aceste lucruri, nu se  pot face  fără acţiuni concertate, fără implicarea mai multor oameni, şi mai ales dacă oamenii care ştiu lucruri importante nu se implică si renunţă dezamăgiţi. Prin ABR, în anii din urmă, au fost rezolvate mai multe  cazuri îndeosebi ale bibliotecarilor şcolari.

Recent am avut o discuţie la direcţia de formare continuă din minister şi am aflat că pe viitor trecerea pe o treapta profesională superioară nu se va mai putea face fără absolvirea unui curs de perfecţionare de profil. Ce planuri avem în această direcţie?

Totodată, primim scrisori din ţară de la bibliotecarii şcolari care sunt pe cale să devină profesori documentarişti. Cum se face aceasta şi ce se întâmplă cu bibliotecarii cu vechime? Nu este foarte clar. O vor lua ei de la capăt? De aceea, pentru a lămuri aceste lucruri şi  la solicitarea mai multor colegi din învăţământul preuniversitar, am decis să constituim secţiunea Profesori CDI (documentarişti – titlu provizoriu). D-ra Corina Stanilă, care răspunde de CDI-uri in minister, a fost rugată să fie preşedinte interimar (până la alegeri – corina.stanila@gmail.com; corina_stanila@yahoo.fr).

Împreuna vom încerca să rezolvăm probleme cu care se confruntă profesia nou-creată, atât de apropiată de cea de bibliotecar, dar diferită ca titulatură şi unele funcţii.

Sunt aspecte grave legate de remunerarea bibliotecarilor după aplicarea noii legi a salarizării. Ce trebuie să facă asociaţia şi în acest caz? O luptă a fost dusă şi în parte câştigată în păstrarea posturilor de bibliotecari la şcoli şi casele corpului didactic în perioada restructurărilor de anul trecut. Discuţiile avute cu ministru în acest sens, dar şi demersurile făcute de unii colegi în frunte cu d-na Valentina Lupu, s-au soldat cu câştig de cauză. Imobilismul e păgubos. Dacă dovedim că suntem o breaslă unită, cu personalitate, o voce unică şi puternică, atunci vom obţine ceea ce ni se cuvine pentru munca intelectuală pe care o prestăm.

In legătură cu etapa actuală a alegerilor, venim cu următoarele precizări:

1. Sunteţi invitaţi să votaţi candidaturile făcute din secţiunea pentru care aţi optat (preşedinte şi secretar). În cazul în care nu există candidaturi, veţi vota pentru aceste funcţii persoanele din cadrul sectiunii, pe care le consideraţi cele mai potrivite si în care aveţi cea mai mare încredere.

În site, la fiecare secţiune, veţi găsi informaţii privind candidaţii (acolo unde există candidaturi), precum şi tabelul cu persoanele care au optat pentru a deveni membri ai secţiunii respective şi care se constituie în comitetul permanent în vigoare. (Întrucât, aşa cum am precizat în instrucţiunile referitoare la alegeri, o persoană va putea face parte din comitetul permanent al unei singure secţiuni, în cazul membrilor care au optat pentru mai multe secţiuni am ţinut cont doar de prima lor opţiune).

Termen limită: 11 martie *Termenul limită de transmitere a voturilor a fost prelungit până la data de 20 martie.

Toate voturile vor fi transmise direct, de către fiecare votant, preşedintelui ABR, care va asigura confidenţialitatea opţiunilor (m_regneala@yahoo.com). Rezultatul voturilor va fi făcut cunoscut până la data de 25 martie.

 2. Pentru noua secţiune: Profesori CDI aşteptăm exprimarea opţiunii de  înscrieri pe  adresa secretariatului executiv ABR, infoabr @gmail.com. Bibliotecarii caselor corpului didactic împreună cu d-na Valentina Lupu sunt rugaţi să sprijine acest demers.

3. Până la data de 15 martie – se primesc candidaturi pentru funcţiile de preşedinte, secretar şi membru al  biroului de coordonare pentru fiecare dintre cele cinci diviziuni ABR. Conform Statutului ABR, biroul de coordonare al unei diviziuni este compus din preşedinte, secretar şi 3 membri. Candidaţii la funcţia de preşedinte al diviziunii vor transmite la secretariatul ABR un CV şi un plan managerial al diviziunii pentru următorii patru ani, iar candidaţii la celelalte funcţii vor transmite doar un CV. Secretariatul ABR va anunţa numele candidaţilor înscrişi pentru fiecare funcţie şi va face publice documentele transmise de aceştia.

Preşedinte ABR

Prof.univ.dr. Mircea Regneală