Plan de activitate – Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor

Plan de activitate pentru 2022/2023

Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor

 

Secțiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor a Asociației Bibliotecarilor din România are un rol important în derularea programelor și proiectelor Asociației, cu accent pe formare profesională continuă, inițiative legislative, implicare în problematica specifică învățământului universitar și preuniversitar.

Obiective generale:

 • Sprijinirea procesului de învățământ, predare și cercetare academică prin dezvoltarea parteneriatelor cu structuri infodocumentare și autorități;
 • Formare profesională continuă prin organizarea de cursuri în acord cu noile cerințe tehnologice;
 • Implementarea unor instrumente de lucru și proceduri de evaluare a managementului calității și controlului intern managerial în bibliotecile centrale universitare, universitare și specializate;
 • Formularea amendamentelor la legislaţia din domeniul specific bibliotecilor / structurilor infodocumentare:
  • Legea achiziţiilor publice;
  • Legislaţia referitoare la drepturile de autor şi drepturile conexe;
  • Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea depozitului legal de documente;
  • Aspectele referitoare la identificarea unor modalităţi de îmbogăţire/completare a colecţiilor – evaluarea donaţiei; dreptul de a participa la licitaţii.

Acțiuni:

 • Workshop-ul: Schimbul interbibliotecar. Riscuri și gestionarea lor

Data desfășurării: septembrie 2023, în cadrul Conferinței ABR

Locație: on-line, Platforma Zoom/hibrid.

 

Drd. Petruța Mihaela Voicu,

Preşedinte Secţiunea Achiziții și Dezvoltarea Colecțiilor