Plan de activitate – Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate

Plan de activitate pentru 2022/2023

Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate

 

Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate a Asociației Bibliotecarilor din România are un rol important în derularea programelor și proiectelor Asociației, cu accent pe formare profesională continuă, inițiative legislative, implicare în problematica specifică învățământului universitar și preuniversitar.

Obiective generale:

 • Sprijinirea procesului de învățământ, predare și cercetare academică prin dezvoltarea parteneriatelor cu structuri infodocumentare și autorități;
 • Formare profesională continuă prin organizarea de cursuri în acord cu noile cerințe tehnologice;
 • Implementarea unor instrumente de lucru și proceduri de evaluare a managementului calității și controlului intern managerial în bibliotecile centrale universitare, universitare și specializate;
 • Formularea amendamentelor la legislaţia din domeniul specific bibliotecilor / structurilor infodocumentare:
  • Legea educaţiei naţionale;
  • Aspectele legale referitoare la evaluarea bunurilor culturale mobile şi itinerarea bunurilor culturale mobile patrimoniu;
  • Legislatia referitoare la patrimoniul cultural naţional mobil privind: conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural mobil, acreditarea conservatorilor şi restauratorilor; evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale mobile, clasarea bunurilor culturale mobile;
  • Legea achiziţiilor publice;
  • Legislaţia referitoare la drepturile de autor şi drepturile conexe;
  • Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea depozitului legal de documente;
  • Aspectele referitoare la identificarea unor modalităţi de îmbogăţire/completare a colecţiilor – evaluarea donaţiei; dreptul de a participa la licitaţii.

La nivelul bibliotecilor au fost identificate o serie de disfuncţionalităţi, contradicţii şi vulnerabilităţi în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă domeniului, care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor specifice.

Se impune necesitatea armonizării legislației specifice bibliotecilor, în vederea diminuării riscurilor care pot apărea din neconcordanțele și controverse legislative.

Acțiuni:

 • Întâlnirea profesională a Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate:

Tema:  REGULAMENT-CADRU de funcționare a bibliotecilor centrale universitare și a bibliotecilor universitare  din sistemul național de biblioteci din România, forma finală revizuită

Workshop: Evaluarea personalului de specialitate din bibliotecile universitare și specializate

Data desfășurării: septembrie 2023, în cadrul Conferinței ABR

Locație: online/hibrid

Drd. Petruța Mihaela Voicu,

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Universitare și Specializate