Plan de acţiuni al Secțiunii Carte veche. Conservare. Restaurare

Plan de acţiuni/întâlniri profesionale 2017


  • Mai 2017 – sesiunea de primăvară a secţiunii la sediul Bibliotecii Naţionale a României, Bucureşti, cu tema Evaluarea documentelor de patrimoniu – particularităţi legislative
  • Septembrie 2017 – Conferinţa Naţională ABR, Braşov, dezbatere Legislaţie de patrimoniu – deficienţe

Preşedinte Secţiune: Petruţa Mihaela Voicu, Biblioteca Naţională a României, petruta.voicu@bibnat.ro

Secretar: Oana Păcurariu, Biblioteca Naţională a României, oana.pacurariu@bibnat.ro