Planul de activitate al secţiunii Cultura informaţiei-2010

1. Coordonarea numerelor 3 şi 4 ale Revistei române de biblioteconomie şi ştiinţa informării, numere dedicate domeniului culturii informaţiei. – Octombrie-Decembrie 2009

2. Acţiuni de înscriere a secţiunii în organisme internaţionale, INFOLITGLOBAL – Noiembrie 2009

3. Participarea la proiecte internaţionale, Tempus IV- 3rd call for proposals-Joint Projects and Structural Measures
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php
depunere proiect – Martie 2009

4. Organizarea primei conferinţe internaţionale în domeniul culturii informaţiei la Universitatea din Sibiu.
Activităţi:
– Constituirea comitetului ştiinţific
– Realizarea paginii web a conferinţei: http://bcu.ulbsibiu.ro/conference/
– Lansarea primului apel
– Primirea intenţiilor de participare
– Evaluarea lucrărilor propuse
– Desfăşurarea conferinţei în perioada – 20-22 aprilie 2010
– Lansarea unui memoriu organismelor de decizie pentru introducerea disciplinei Cultura informaţiei în curriculă atât la nivel preuniversitar cât şi la nivel universitar. – Mai 2010

5. Lansarea revistei cu acces deschis: Romanian Journal of Information Literacy – Iunie 2010

6. Lansarea ghidului de utilizare a softurilor pentru managementul surselor bibliografice – Septembrie 2010

Angela Repanovici