Noutăți

Noutăți:

Președintele ABR a fost desemnat membru în Comitetul permanent al European Conference on Information Literacy (ECIL), conferință ce va avea loc în octombrie 2013, la Istanbul, sub auspiciile UNESCO și IFLA. Aceasta va fi una dintre cele mai importante conferințe internaționale pe acesta tema (s-au înscris deja circa 300 de persoane). Cei care doresc să participe la această reuniune internațională se pot înscrie, până în luna februarie 2013, la adresa: www.ilconf.org.

De asemenea, domnul profesor Regneală a fost numit în consiliul director al publicației Bibliotheca Nostra. Silesian Scientific Quarterly a peer-reviewed scientific journal, Universitatea din Silesia. Publicația apare în limbile engleză, germană, franceză, rusă si polonă, atât în format tipărit cât și on-line.

Date despre acest jurnal le găsiți la adresa: http://www.sbc.org.pl/publication/4442.

Scrisoare catre MECTS
Subiect: propuneri privind introducerea cursurilor de cultura informației în învățământul superior – nu s-a primit încă răspuns.

Scrisoare catre MECTS
Subiect: propuneri privind reluarea cooperării între departamentul biblioteci din MECTS și bibliotecile din țară, care în anii din urmă nu a fost funcționat – nu s-a primit încă răspuns.

Scrisoare către ARACIS
Subiect: propuneri de noi discipline de studiu pentru programele de învățământ pentru departamentele de științe ale informarii de la facultățile care conțin asemenea specializări – s-a primit răspuns prin care au fost acceptate  propunerile.