Nocturna bibliotecilor – mesaj al președintelui ABR

Dragi cititori,

Dragi colegi,

Noaptea bibliotecilor este sărbătoarea bibliotecilor și a lecturii. Dar este deopotrivă sărbătoarea cititorilor și a bibliotecarilor.  “O bibliotecă fără bibliotecari este ca o casă pustie”, spunea Nicolae Iorga la începutul secolului XX militând pentru formarea de bibliotecar. Ei sunt cei care le dau viață instituției.

De-a lungul secolelor, bibliotecile s-au înființat pentru a răspunde, în principal, nevoilor de informare și documentare ale cititorilor, îndeosebi ale celor legate de știință și educație. Așa a fost în Grecia epocii de aur, în secolul lui Pericle, și la Alexandria, așa au fost în primele universități din Evul Mediu, la Oxford și Sorbona, așa sunt în epoca modernă.

Abia de un secol încoace oamenii simpli au descoperit lectura de plăcere, lectura pentru bucuria sufletului.

Seara aceasta nu și-ar găsi împlinirea deplină dacă cititorii și bibliotecarii nu ar fi împreună în bibliotecă spre a elogia cartea și lectura.

Nocturna bibliotecilor este și momentul rememorărilor făcute de cei a căror existență este legată într-un fel sau altul de bibliotecă.

În viața tuturor marilor personalități, biblioteca a jucat un rol crucial – fără informațiile culese din memoria înaintașilor tezaurizate în cărți, ele nu s-ar fi putut împlini. “Sunt creația Bibliotecii Fundației”, scria Emil Cioran în 1989, profund mâhnit de incendierea Bibliotecii Centrale Universitare  Carol I din București în timpul revoluției și pierderea și a celor cărți care l-au ajutat să devină marele savant de mai târziu. O altă mare personalitate care s-a format în și prin bibliotecă este Nicolae Iorga, care a colindat toate marile biblioteci ale Europei pentru a se documenta, de la Oxford la Istanbul și de la Veneția și Viena  la Madrid.

Dragi cititori, noaptea aceasta este noaptea dumnevoastră, sperăm să vă placă și să vă reîntoarceți cu dragoste și dor în bibliotecă, locul în care se află, într-o măsură mai mare sau mai mică, cărților mari ale oamenilor iluștri, ale celor care au contribuit la progresul material și spiritual al umanității.

Colegilor mei bibliotecari, le urez, la rândul lor, să rămână aceiași intelectuali dârzi și demni, cu aceeași dragoste de carte și cititori.

Tuturora o seară plăcută și instructivă și multă sănătate!

Președinte ABR,

Prof.univ.dr. Mircea Regneală