Mesaj sponsori

Thank you for choosing to support us this year in organizing The National Conference of The Romanian Library Association, the most important annual professional event of our association, held this year in Sibiu, where we marked the European year of the national cultural heritage and brought to light the future of the digital heritage.

We hope to have you near us in the future in our effort to bring together important professionals from the fields of librarianship, information and documentation science, digitization, education, and culture.

The purpose of Romanian Library Association is to support the development of libraries, documentation centers, research institutes, through people that understand their role of mentors and educators, which disseminate professional information and guide all the actors of the educational process and also give the most appropriate and practical solutions in research and documentation work.

We are looking forward to having you at our next conference in Bucharest in 2019!

Thanking you on behalf of the ABR Board,

Adriana Szekely,

President

Vă mulţumim că aţi ales să ne sprijiniţi în derularea Conferinţei Naţionale a Asociației Bibliotecarilor din Romania, cel mai important eveniment profesional anual organizat de  asociaţia noastră, desfășurat anul acesta la Sibiu, unde am marcat anul patrimoniului cultural național și am adus în discuție viitorul patrimoniului digital.

Sperăm să vă avem aproape în continuare pentru a coaliza forţe importante din domeniul biblioteconomiei, ştiinţei informării şi documentării, digitizării, arhivisticii, educaţiei, culturii.

Rolul ABR este de a sprijini dezvoltarea bibliotecilor, centrelor de documentare,  institutelor de cercetare prin oameni care îşi înteleg rolul de  formatori şi de educatori, de a disemina informaţii profesionale, de a ghida toţi actorii procesului de educaţie, de a oferi soluţii pertinente şi practice în munca de cercetare şi documentare.

Vă așteptăm cu drag la următoarea ediție a conferinței, la București, în 2019!

Vă mulţumesc în numele Consiliul Director ABR,

Dr. Adriana Szekely

Preşedinte ABR