Liga Bibliotecilor de Cercetare Europene (LIBER)

Dragi colegi,

 

Vă anunţăm cu plăcere că Asociaţia Bibliotecarilor din România revine ca membru în Liga Bibliotecilor de Cercetare Europene (LIBER). Fondată în 1971 sub auspiciile Consiliului Europei, LIBER s-a distins în comunitatea internațională a bibliotecilor ca o “voce” convingătoare şi de înaltă competenţă. Din punct de vedere juridic, aceasta a devenit în anul 2009 o fundație, în conformitate cu legislaţia olandeză, sediul social fiind la Haga.

Reţea de elită a cca 430 de mari biblioteci, din peste 40 de ţări (biblioteci naţionale, biblioteci universitare, specializate ş.a.), LIBER le reprezintă interesele, fiind conectată la cele mai noi realizări privind îmbunătăţirea accesului la informaţia din sfera cercetării, prezervarea moştenirii culturale, furnizarea şi promovarea de servicii eficiente pentru utilizatori, schimbul de bune practici. Totodată joacă un rol de iniţiator şi de coordonator al proiectelor susţinute prin fonduri europene, oferind bibliotecilor eligibilitate, ca parteneri. Activităţile LIBER se desfăşoară pe mai multe direcţii strategice, în cadrul grupurilor de lucru, din care fac parte, ca voluntari, peste o sută de profesioniști. LIBER îşi exercită influenţa pentru ca priorităţile bibliotecilor să se regăsească pe agendele universităţilor şi ale Uniunii Europene.

Calitatea de membru LIBER oferă garanţia de a fi în pas cu schimbările din domeniu. Conferinţele, atelierele de lucru şi seminariile organizate reprezintă reuniuni profesionale de înaltă ţinută, în cadrul cărora se prezintă strategiile actuale de bibliotecă, sunt identificate cele mai stringente nevoi în domeniu, se realizează schimburi de experienţă şi de bune practici.

Prezenţa asociaţiei noastre alături de cei mai buni specialişti ai domeniului biblioteconomic european conduce la dobândirea unei experienţe importante, la vizibilitate şi recunoaştere. Participarea la lucrările conferinţelor LIBER oferă noi oportunităţi pentru conexiuni cu asociaţii şi mari biblioteci europene.

Membrii LIBER au posibilitatea să participe la evenimentele profesionale beneficiind de o reducere (conferinţe anuale, seminarii, programe de ledearship), să activeze în grupurile de lucru, constituind reţele ale schimbului de cunoştinţe şi de bune practici, să beneficieze de programe de leadership pentru actuali şi viitori directori de bibliotecă, să-şi exercite dreptul de vot în probleme cheie, să fie aleşi în structuri de conducere, să beneficieze de oportunități de publicare în revista în Acces Deschis LIBER Quarterly, să participe ca parteneri la proiecte strategice şi inovatoare, să beneficieze de activitatea de advocacy a Ligii, să aibă acces la publicaţiile LIBER (bază de date proiecte, rapoarte, studii de caz etc.) ş.a.