La mulți ani, Theodor Codreanu

Sala de festivități a municipiului Huși, a găzduit cea mai mare manifestare culturală a municipiului și județului Vaslui dedicată uneia din cele mai mari personalități a județului Vaslui, profesor THEODOR CODREANU, recent premiat de Academia Română, a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 70 de ani.

 

La manifestare au participat invitați de renume din toate colțurile țării și județului, dar și din centrele de cultură românești, aflate în afara granițelor României.

Activitatea s-a desfășurat cu un prezidiu format din: prof. Theodor Codreanu, ing. Ion Ciupilan – primar al municipiului Huși, profesor universitar, Ioan Petru – rector al Universității “Ștefan Lupașcu” Iași, academician Mihai Cimpoi – Chișinău, scriitorul, academician Vasile Tărîțeanu – Cernăuți și scriitorul Casian Maria-Spiridon – președintele Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iași.

Dupa alocuțiunile ing. Ion Ciupilan – primar al municipiului Huși și ale sărbătoritului, acesta a prezentat invitații din sală, nominalizându-i în marea lor majoritate și mulțumindu-le pentru prezență.

Moderatorul activității de suflet a fost academicianul Mihai Cimpoi, care după ce și-a prezentat spiciul a subliniat: “Dragul nostru omagiat, domnule professor, dragă prietene Theodor Codreanu, stimați membri ai familiei, pentru că ne oferiți un model de solidaritate familială, demnă de urmat, vă dorim multă sănătate, inspirație și sigur noi cărți, realizări în toate domeniile în care activați. Dragi prieteni sunt foarte multe cuvinte de spus, sigur este că Thodor Codreanu este un mare cărturar, unul din cei mai importanți cărturari pe care îi avem la ora aceasta, bineînțeles, este un om deschis. De obicei ni se spune că central s-a mutat la Chișinău, dar drumul spre acest centru trece prin Huși”.

A urmat alocuțiunea scriitorului, academician Vasile Tărîțeanu: “Bucureștiul este cunoscut drept capitala politică, știm că Iașiul este capitala culturală a României, Hușul era cunoscut în țara noastră pentru vinurile din această zonă, dar iată că datorită unor oameni care locuiesc aici și care sfințesc locul, lucrul acesta se adeverește. Hușul este cunoscut în întreaga lume grație unui om pe care toată lumea îl cunoaște, THEODOR CODREANU”.

Dupa alocuțiunile celor din prezidiu, academicianul Mihai Cimpoi a moderat dându-le pe rând cuvântul invitaților: prof. Manuela Iacob – director al Colegiului “Cuza-Vodă” Huși – colegiu la care a profesat omagiatul, aniversatul nostru Theodor Codreanu; scriitorul Nicolae Dabija – membru de onoare al Academiei Române, scriitor Daniel Corbu și Filomela Corbu – Iași, scriitor Nicolae Georgescu – eminescolog București, prof. dr. Avram Tudosie, prof. dr. Dumitru V. Marin, scriitor Mihaela Grădinaru, prof. Teodor Pracsiu, prof. Gelu-Voicu Bichinet – director al Bibliotecii Județene “N.M. Spătarul”, prof. Petrus Andrei – scriitor, prof. Daniela Oatu, scriitor Val Andreescu, dr. Valeriu Lupu etc.

Fiecare vorbitor a subliniat cum se cuvine contribuția de excepție la ceea ce îndeobște numim critica literară. S-au remarcat astfel nu numai domeniile pe care literatul THEODOR CODREANU le abordează dar și faptul că o face cu adevărată acribie științifică, ceea ce îl plasează în fruntea breslei. A reieșit din aceste alocuțiuni faptul că Theodor Codreanu simte romanismul în ansamblul său sub forma unui naționalism luminat și constructiv. Este ceea ce sublinia de fapt dr. Valeriu Lupu în alocuțiunea sa că Theodor Codreanu este port drapelul naționalismului românesc și că opera lui prin concizie, acuratețe și claritate poate fi considerată o adevarată operă științifică.

Activitatea a continuat cu glume și voie bună la sala de degustări a Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” – Huși, presărată cu “știinta degustării”, prezentată de prof. dr. Avram Tudosie, ing. Eugenia Gaiță și bibliotecar Angelica Marcu.

***

În urmă cu mulți ani (1975), destinul profesorului THEODOR CODREANU, născut la 1 aprilie 1945 la Sârbi, com. Banca, jud. Vaslui, a decis să rămână în acest orășel Huși, orășel în care s-au născut atâția oameni de seama, precum: Al. Giugaru, Nicolae Hortolomei, Adam Bălțatu, Mihai Ralea, P. Popescu Neveanu, Costache Olareanu și mulți alții. Hușenii aveau nevoie de un contemporan predestinat literaturii române, care în acest timp i-au învățat să iubească limba română, să-l prețuiască pe Mihai Eminescu și care într-un fel delicat și blajin, să le îndrume copiii pe o cale dreaptă. A găsit timp pentru a scrie opere importante pe care instituții de referință ale României și R. Moldova le-au distins:

Premiul pentru debut în volum pentru proză al editurii Junimea în anul 1980; în anul 1993 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, pentru volumul “Dubla sacrificare a lui Mihai Eminescu”; în anul 1999 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Iași, pentru critica literară; pentru volumul “Complexul Bacovia”, i-a fost acordat în anul 2002 și alte distincții la fel de meritorii; în decembrie 2013, o recunoaștere așteptată, premiul Academiei Române, pentru cartea “Ion Barbu și spiritualitatea românească modernă”. “Ermetismul  canonic” apărută la editura Curtea Veche – București, 2011, în colecția “Știintă, spiritualitate, societate”.

 

Prof. Valentina Lupu – Vaslui