Întrunirea secțiunii Legislație de bibliotecă și perfecționare profesională – Conferința Națională, Sibiu, 2011