ÎNTRUNIREA PROFESIONALĂ a Filialei Galați a Asociației Bibliotecarilor din România

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” împreună cu Filiala Galați a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR) au organizat pe 8 noiembrie 2017, ora 11:00, în Sala „Mihai Eminescu”, la Sediul central al Bibliotecii, întrunirea profesională cu tema Biblioteconomia românească în contextul societății contemporane, cu ocazia derulării Zilelor Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” – 127 de ani de existență.

La acest eveniment profesional au participat aproximativ 60 de bibliotecari din biblioteci publice, școlare și universitare din județul Galați, iar ca invitat de onoare a fost prezent domnul prof. univ. emerit Mircea Regneală.

Întâlnirea a fost moderată de domnul prof. dr. Zanfir Ilie, managerul Bibliotecii, care a deschis evenimentul printr-un cuvânt de salut, adresat tuturor celor care trudesc în slujba cuvântului scris și a mulțumit în mod special domnului profesor universitar Mircea Regneală, personalitate a biblioteconomiei românești, întemeitorul acestei școli de după 1990, fost președinte al ABR, actualmente președinte de onoare al acestei asociații, pentru bunăvoința de a accepta invitația să lanseze ultimul volum din Tratatul de biblioteconomie al cărui coordonator a fost de la începerea acestuia, în anul 2013. În acest context, s-a amintit că toate cele  trei volume ale Tratatului de biblioteconomie (din care volumul al 2-lea este structurat în două părți) au fost lansate în fiecare an la Galați, în cadrul evenimentelor circumscrise Zilelor Bibliotecii.

Domnul profesor universitar Mircea Regneală a vorbit despre Tratatul de biblioteconomie – Vol. III. Direcții moderne în biblioteconomia contemporană cu satisfacție și bucuria că a reușit să ducă la bun sfârșit o lucrare care pentru domnia sa înseamnă buletinul de identitate al unei profesii, în speță cea de bibliotecar.

Doamna Dorina Bălan, președinte al Filialei Galați a ABR, a citat din crezul profesional al domnului profesor Mircea Regneală, care a stat la baza întocmirii acestui important instrument de lucru pentru bibliotecari, și a punctat efortul pe care l-a presupus realizarea și coordonarea acestuia.

În cea de-a doua parte a întâlnirii, prof. univ. emerit Mircea Regneală a susținut lucrarea de cercetare cu titlul Biblioteconomie universală – biblioteconomie românească – repere, unde am avut prilejul să aflăm raportarea evoluției acestei ramuri a bibliologiei românești în contextul dezvoltării sale în întreaga lume.

Doamna drd. Anca Laura Grigorov de la Universitatea „Dunărea de Jos” Galați a susținut lucrarea științifică Promovarea și conservarea patrimoniului cultural – prioritatea Uniunii Europene pentru anul 2018, scoțând în evidență importanța acordată de Uniunea Europeană bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora.

 Activitatea s-a încheiat cu Prezentarea producției editoriale a Editurii Axis Libri, în speță revistele de specialitate ale bibliotecii, și cu discuții și întrebări pe marginea profesiei.