întâlnirii Diviziunii Bibliotecilor universitare

 

Încheiat astăzi, 28.06.2012, cu ocazia desfășurării întâlnirii Diviziunii Bibliotecilor universitare. La întâlnire au participat 19 membrii ABR, reprezentanți ai bibliotecilor universitare din tară.

Lucrările au fost deschise de Agnes Erich, director al Bibliotecii Universității ”Valahia” din Târgoviște.

Doina Ostafe, președinte al Diviziunii Biblioteci universitare a trecut în revistă planul de activitate al diviziunii pentru cei 4 ani.

A fost prezentat scopul întrunirii și anume acela de a se propune completări la Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu articole privind bibliotecile universitare și de a pregăti demersurile de solicitare către MECTS de a înființa conform aceleiași legi, art.219  (4) a Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare.

S-a trecut la discutarea articolelor propuse spre a completa LEN. Participanții și-au exprimat opiniile și au intervenit cu completări sau modificări la articolele discutate.

După finalizarea propunerilor s-a hotărât ca acestea să fie trimise bibliotecilor universitare din țară împreună cu solicitarea de a semna un formular de adeziune care să poată susține propunerile de completare a LEN nr. 1/2012. Se va formula și trimite o scrisoare către MECTS cu privire la solicitarea de a se lua în considerare aceste completări.

Referitor la înființarea Consiliului Național al Bibliotecilor Universitare s-a hotărât solicitarea semnării de către reprezentanții bibliotecilor universitarea a unei scrisori de sprijinire a acestui demers și ulterior formularea unei cerericătre MECTS.

S-au făcut propuneri cu privire la componența CNBU și criteriile ce trebuie avute în vedere la numirea membrilor acestuiconsiliu.

În finalul întrunirii Doina Ostafe a prezentat câteva servicii moderne info-documentare pe care bibliotecile universitare ar trebui să le poată oferi utilizatorilor săi pentru a veni în sprijinul programelor de învățământ și de cercetare, în cadrul bibliotecilor universitare.

 

 

28.06.2012                                                                                   Dr. ing. Doina Ostafe

Târgoviște