2013 PV SI mai

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Proces verbal

al Lucrărilor Secțiunii de informatizare a A.B.R., care au avut loc în data de 24 mai 2013, orele 9-13, la Biblioteca Națională a României, Sala de Formare Profesională Georgescu- Tistu.

Tema secțiunii a fost Informatizarea bibliotecilor românești – prezent și viitor.

La lucrări au  fost prezenți 29 de participanți din țară și străinătate.

Lucrările secțiunii au fost deschise de Doina Ostafe, președinta secțiunii care a prezentat planul de activități al secțiunii propus pentru anul în curs.

A urmat Prezentarea situației informatizării bibliotecilor românești, trecând în revistă situația actuală a informatizării bibliotecilor pe categorii: universitare, publice și școlare. Analiza a fost realizată pornind de la informațiile găsite în:

  • portalul CASIDRO (Catalogul Structurilor Infodocumentare din România), un portal care cuprinde informații despre instituțiile din Sistemul Național de Biblioteci, găzduit de biblioteca Națională a României (http://www.bibnat.ro/biblioteci.php)
  • lista Instituțiilor de învățământ superior de pe site-ul Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/index.php/articles/c108/)
  • lista bibliotecilor județene (http://www.romlit.ro/biblioteci_judetene_ro)
  • Ghidul Structurilor Infodocumentare din Învățământul Preuniversitar Românesc (Biblioteci Școlare și Centre de Documentare și Informare) coord. Daniela Argatu

Pornind de la aceste resurse au fost accesate site-urile web ale acestor biblioteci. S-au creat tabele în care s-a preluat adresa paginii web a bibliotecii (dacă există), adresa catalogului online (webOPAC), adresa bibliotecii digitale, dacă a fost cazul. S-au menționat software-urile folosite.

S-a propus ca aceste tabele să fie publicate pe site-ul ABR al secțiunii, eventual, să se creeze machete cu informațiile respective și în care fiecare bibliotecă să-și poată actualiza informațiile care o privesc.

În ceea ce privește portalul CASIDRO s-a propus completarea chestionarului cu informații suplimentare despre informatizarea bibliotecilor.

De asemenea, s-a remarcat necesitatea partajării resurselor și utilizarea cataloagelor colective existente precum și crearea catalogului național virtual, sub egida Bibliotecii Naționale, care are, conform legii rolul de Agenție Bibliografică Națională.

S-a remarcat, din nou, că mai sunt încă multe de făcut în ceea ce privește informatizarea bibliotecilor românești.

În acest sens, au urmat prezentările unor produse software dedicate activității bibliotecilor, susținute de către reprezentanții unor firme de profil.

Domnul Ágoston Németh (Ex-Lh Kft, reprezentant ExLibris), a prezentat Primo and Primo Central Index the Discovery and Delivery tool of Ex Libris. Acest produs vine în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor de descoperire și furnizare a informației printr-o interfață modernă și prietenoasă care totodată oferă rezultate ale căutărilor cu girul specialiștilor din diverse domenii.

A urmat prezentarea Qulto – experiențe dobândite după primul an pe piața românească susținută de Walter Brem (SC. Cultware Srl., distribuitor Qulto). Produsul a fost instalat în Biblioteca Județeană din Cluj Napoca și în câteva biblioteci din țară, fiind o alternativă la alte software-uri de bibliotecă.

Cosmin Sabo (eBibliophil) a prezentat în Drumul de la inovare la produs experiența în realizarea unui software de bibliotecă implementat în Biblioteca Județeană din Baia Mare și câteva biblioteci școlare din țară.

S-au purtat discuții pe marginea celor prezentate.

S-a propus trimiterea unei adrese prin care se solicită Bibliotecii Naționale să facă demersurile necesare pentru realizarea catalogului colectiv virtual național, prin integrarea bibliotecilor cu cataloage bibliografice semnificative, având în vedere că B.N. dispune de infrastructura necesară și conform Legii bibliotecii are și obligația de a întreprinde acest lucru.

Propunerea a fost aprobată cu o singură abținere.

 

Președinte Secțiune de informatizare a ABR

Vicepreședinte A.B.R.

Dr. ing. Doina Ostafe