Intâlnirea Diviziunii Biblioteci Specializate

Proces – verbal al Diviziunii Biblioteci Specializate

În ziua de 29 august 2012, în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Bibliotecarilor din România –  „BIBLIOTECA – TRADIŢIE ŞI INOVARE”-, a avut loc întrunirea Diviziunii Bibliotecilor Specializate. Tema diviziunii “Particularităţi ale activităţii bibliotecilor specializate” a fost prezentată de d-na Grigore Valerica, bibliotecar la Biblioteca Naţională de Fizică IFIN-HH. S-a menţionat faptul că bibliotecile specializate sunt entităţi destinate în principal unei categorii de beneficiari, iar colecţiile de documente ale acestora răspund necesităţilor specifice de informare şi documentare ale organismului tutelar. Constituindu-se în componente ale sistemului naţional de informare şi documentare, aceste instituţii au în vedere:

  • să organizeze activităţi ale sistemului naţional care necesită un nivel înalt de coordonare;
  • să funcţioneze în calitate de Centru de formare şi perfecţionare a personalului pe domenii specializate;
  • să participe în cadrul unor structuri specializate pe plan internaţional la realizarea unor lucrări şi baze de date de interes comun;
  • să dezvolte, pe bază de contract, activităţi speciale de informare şi documentare legate de teme de cercetare ştiinţifică de interes major, realizate în cadrul unor instituţii ştiinţifice româneşti.

Din perspectiva orientării activităţii către relaţia cu utilizatorii specifici, este cunoscut faptul că rolul personalul angajat se manifestă la nivelul competenţelor şi responsabilităţii privind selectarea informaţiei corecte, utile şi relevante. Cererile utilizatorilor specifici se pot adresa unor domenii foarte diferite, în funcţie de profesia de bază, de solicitările şi dezbaterile care au loc în mass-media, de problemele acute ale ştiinţei şi politicii naţionale sau internaţionale.

Tema întrunirii anuale 2012 – 2013 pentru diviziunea Biblioteci specializate va fi: “Accesul direct şi resursele digitale”. Gazda acestui eveniment va fi Biblioteca Naţională de Fizică IFIN – HH. Vor fi invitaţi reprezentanţi ai unor firme importante de software, precum şi ai unor difuzori de publicaţii româneşti şi străine. Evenimentul va avea loc în luna martie a anului următor.

 

Mihaela Zecheru

Preşedinte Diviziunea Biblioteci Specializate

Asociaţia Bibliotecarilor din România