Întâlnire de lucru a grupului de elaborare a Ghidului național de catalogare

În ziua de 3 martie 2022, în intervalul orar 14-16, în mediul on-line, s-a desfășurat întâlnirea de lucru a grupului de elaborare a Ghidului național de catalogare. Cele 19 persoane prezente au reprezentat următoarele instituții: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Centrală Universitară Iași, Biblioteca Centrală Universitară București, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Camerei Deputaților, Biblioteca Județeană Brașov și Biblioteca Județeană Galați.

Materialele profesionale la care lucrează membrii grupului și care sunt adaptări după Names of Persons elaborate de IFLA au ridicat câteva probleme care necesitau clarificări.

În primul rând, toți cei prezenți au fost de acord că și catalogatorii români trebuie să lucreze după regulile internaționale din codul RDA. În acest context, s-a punctat că folosirea RDA trebuie să vină ca o directivă oficială la nivel național din partea unei instituții abilitate, în speță, Biblioteca Națională a României. S-au readus în discuție demersurile Secțiunii către Biblioteca Națională cu privire la adoptarea RDA și în țara noastră. Întrucât finalitatea acestor demersuri nu a avut un răspuns concret, s-a propus reluarea lor și în acest an.

Pornind de la premiza respectării regulilor din RDA, au fost stabilite următoarele decizii, care, unele dintre ele au fost stabilite încă din 2018:

  • calificativele adăugate numelor de persoane vor fi înregistrate în limba agenției catalografice (limba catalogării), adică limba română și cu inițială minusculă. Deși în RDA este stipulat că titlurile nobiliare se înregistrează în limba în care au fost conferite, toți cei prezenți au fost de acord să fie folosită limba română în înregistrarea lor;
  • s-a stabilit să se repecte regulile din RDA cu privire la înregistrarea calificativului sfânt: nu se va include termenul sfânt (în forma autorizată de nume):
    • ca parte a numelui unei persoane canonizate al cărei nume conține un nume de familie
    • ca parte a numelui unei persoane canonizate, cunoscută cu titlul nobiliar
    • la un punct de acces care reprezintă un papă sau un împărat, împărăteasă, rege sau regină
  • limba numelui preferat pentru o persoană este limba și scrierea originale ale autorului

În continuare, dna Dumitrășconiu a venit cu propunerea efectuării unui studiu referitor la înregistrările pentru autorități efectuate de bibliotecile din țară. Studiul va arăta nivelul preocupărilor pentru fișierele pentru autorități, gradul completării înregistrărilor pentru autorități (complete sau sumare), tipul autorităților pentru care se realizează înregistrări complete, materialele de referință folosite pentru realizarea înregistrării, competențele necesare. În acest sens se va întocmi un chestionar, iar instituțiile respondente vizate vor fi bibliotecile universitare, publice (județene și Biblioteca Metropolitană București), Biblioteca Națională a României, Biblioteca Academiei Române (inclusiv filiale).

În încheierea discuțiilor, s-a insistat din nou pe intensificarea discuțiilor profesionale în grupul de lucru existent pe facebook și s-a sugerat membrilor să posteze informații actuale ce țin de activitatea de catalogare, clasificare și indexare.

 

 

Biroul executiv al Secțiunii Catalogare,clasificare, indexare

                                                           Căluian Catrina, președinte

                                                                       Lefter Mădălina, secretar

 

04.03.2022