IN MEMORIAM Gheorghe Buluță (1947-2016)

Comunitatea bibliotecarilor se desparte cu regret de un om deosebit, profesionist redutabil, iubitor de carte, cadru didactic și autor al unor lucrări de specialitate importante pentru domeniul biblioteconomiei.

Gheorghe Buluță, doctor în Filologie al Universității București, a fost director al Bibliotecii Centrale a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București (din 1998 până la pensionare în 2011), a condus destinele Bibliotecii Municipale “Mihail Sadoveanu” din Capitală, a fost director general al Direcției Programe Culturale din Ministerul Culturii, lector la Facultatea de Litere, Secția Bibliologie și Stiința Informării, din Universitatea București. De asemenea, a fost membru al mai multor asociații profesionale: ABR (Asociația Bibliotecarilor din România), ABBPR (Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România), InfoDocRom (Asociația Româna de Informare și Documentare), ALA (American Library Association), UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România), SST (Societatea Scriitorilor Târgovișteni).

A publicat: Manuscrise miniate și ornate românești în colecțiile din Austria (1990); Cultura scrisă la români (1996); Scurtă istorie a editurii românești (1996); Animația culturală în biblioteca publică (1998); Civilizația bibliotecilor (1998); Scurtă istorie a bibliotecilor din România (2000) și a colaborat la Dicționar de comunicare și știința informării (2002), Bibliologi români: Dicționar (2011), Biblioteca XXI: Management și marketing (2012), Tratat de biblioteconomie. Vol.1 (2013).

 

Rămas bun și condoleanțe familiei îndurerate!

Consiliul Director al Asociației Bibliotecarilor din România