În atenția participanților la Conferința Națională ABR-Brașov, 6-8 septembrie 2017 – redactarea și publicarea lucrărilor

În cadrul fiecărei secțiuni profesionale vor fi prezentate maximum trei – cinci lucrări, iar lucrările integrale vor fi trimise până la data de 1 august 2017 preşedinţilor de secţiuni şi secretarului general al ABR, dna Petruţa Voicu. Selecția lucrărilor va fi, într-o primă etapă, responsabilitatea președinților de secțiuni. Dacă lucrarea va fi selectată şi acceptată, autorii vor avea gratuitate la cazare în căminele studenţeşti din complexul Colina.

Textele integrale ale lucrărilor vor fi selectate de către preşedinţii secţiunilor profesionale până la data de 15 august 2017!

Lucrările care vor trece prin exigenţele comitetelor științifice vor fi recomandate spre publicare în următoarele reviste de specialitate:

  • Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, ISSN 1841- 1940;
  • Revista Biblioteca, ISSN 1220-3386.