Eveniment realizat de Filiala Vaslui-CENTENARUL MARII UNIRI

A.B.R. – filiala Vaslui, ȋn colaborare cu Primăria Municipiului Vaslui și Centrul “Mihai Eminescu” Bȃrlad, a organizat cu ocazia sărbătoririi CENTENARULUI MARII UNIRI o suită de activități dedicate momentului: „Eminescu – unitatea de neam și țară”, „Centenarul Marii Uniri”, „Cinstim eroii”, „Basarabia între Limba română și cea moldovenească”.

O altă activitate de anvergură a fost simpozionul „Un secol de istorie, cultură și civilizație”.

Simpozionul a fost deschis de doamna profesoară Valentina Lupu cu prezentarea tematicii, participanților, invitaților, intonarea Imnului României.

A continuat cu prelegerile pe această temă susţinute de:

– Colonel (rtg) Constantin CHIPER – Vicepreşedinte al Asociației Naționale pentru Cultul Eroilor „Regina  Maria”;

– Cpt. (rz) Ing. Neculai URSU – Membru al Asociaţiei Cultul Eroilor Prahova, Preşedinte al Societaţii Culturale Bucureşti-Chişinău Prahova;

– Colonel (rz) Ștefan-Mihai FOCȘA – Preşedinte „Liga Culturală“ filiala Vaslui;

– Doctor Valeriu LUPU – Vicepreşedinte „Liga Culturală” Vaslui;

– Profesor Geta Modiga – bibliotecar „Centrul Mihai Eminescu” Bârlad;

– Senator de Vaslui – doamna profesor Gabriela CREȚU.

Dl. Doctor Valeriu Lupu a vorbit despre tradiţiile culturale pe meleagurile vasluiene, arătând că încă din epoca medievală, s-au afirmat mari personalităţi:

– Ștefan cel Mare, Domnitor al țării Moldovei a stabilit localitatea Vaslui ca fiind a doua reşedinţă Domnească. Un rol deosebit de important ȋn dezvoltarea localităţii l-au avut familiile boiereşti: Racoviță, Rosetti, Sturza, Cantemir, Cuza, Milescu Spătarul ș.a.

– Domnitorul A.I. Cuza – întemeietorul – după realizarea Unirii Principatelor, a trecut la înfăptuirea marilor reforme de modernizare a tânărului Stat Român modern. A deschis largi posibilităţi dezvoltării pe aceste meleaguri a instituţiilor de ȋnvăţământ şi de cultură, introducând obligativitatea învăţământului primar gratuit; a introdus  învăţământul secundar, liceal şi accesul la învăţământul superior.

– După obţinerea independenţei de stat a României alături de vechile familii boiereşti au apărut si noi familii de intelectuli: Răşcanu, Vrânceanu, Racoviţă şi alţii care au contribuit la dezvoltarea învăţământului şi culturii. Astăzi, ȋn orașul  Vaslui funcționează mai multe licee: Emil Racoviţă, Mihail Kogălniceanu, Anghel Rugină, Ștefan Procopiu. Localitatea dispune de Mass Media cu tehnică avansată, o Casă de Cultură ce poartă numele marelui actor „Constantin Tănase”, Muzeul de Istorie „Ștefan cel Mare”, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui şi un frumos parc pentru cultură şi odihnă  „Copou”.

– A menţionat că Judeţul Vaslui a dat țării 15 Generali de armată şi mai mulţi Academicieni, ȋntre care reţinem pe Emil Racoviţă, Emil Condurache, Ștefan Procopiu, Vasile Răşcanu, Grigore T. Popa şi alţii.

În continuare, Col. (rtg) Constantin Chiper a prezentat istoricul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”:

– La 12 Septembrie 1919 din iniţiativa Ministerului de Război şi a Bisericii Ortodoxe Române s-a înfiinţat „Societatea Mormintelor Eroilor căzuţi în Războiul 1916-1919”. Preşedinte de onoare a fost aleasă Regina Maria şi preşedinte executiv Miron Cristea, fost Episcop de Caransebeş, Mitropolit primat al B.O.R. şi din 1925 primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Comitetul Societăţii a luat următoarele măsuri:

– Adunarea osemintelor bunicilor noştri căzuţi în luptele din munţi, pe văi şi dealuri, în cimitirele localităţilor şi apoi în Cimitirele Eroilor şi Mausoleele Eroilor;

– În 1920 s-a făcut propunerea Guvernului României pentru sărbătorirea Zilei Eroilor în ziua sărbătoririi înălţării Domnului Iisus Hristos la ceruri;

– A făcut propunerea Guvernului României pentru stabilirea „Eroului Necunoscut”;

– În anul 1927 s-a schimbat denumirea Societăţii Mormintelor Eroilor ȋn Societatea Cultul Eroilor, organism care a realizat în perioda interbelică 106 Cimitire ale Eroilor și 14 Mausolee ale Eroilor.

De reţinut că în Cimitirele Eroilor au fost adunate şi osemintele militarilor străini care au participat la război împotriva armatei Române.

– În perioada interbelică Comitetul Societăţii a editat revista România Eroică.

– În anul 1940 s-a schimbat denumirea SCE în Aşezământul Cultul Eroilor „Regina Maria”, la doi ani după decesul reginei Maria (28 Iulie 1940 la Balcic din Cadrilater).

– Aşezământul a continuat să realizeze cimitire pentru înhumarea eroilor căzuţi în al II-lea Război Mondial, şi să desfăşoare activităţi educative pentru cinstirea memoriei eroilor ȋn şcoli și localităţi.

– În anul 1948 Guvernul comunist al Republicii Populare Române a hotărât să desfiinţeze Aşezământul „Regina Maria”.

De îngrijirea cimitirelor şi monumentelor eroilor s-au ocupat reprezentanţii administraţiilor locale, preoţii şi cadrele didactice, precum şi militarii activi şi ȋn rezervă.

În anul 1990 din iniţiativa cadrelor militare active şi în rezervă s-a înfiinţat „Comitetul Naţional pentru construirea şi îngrijirea cimitirelor şi monumentelor Eroilor”.

În anul 1995 Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române a propus Guvernului României să se revină la tradiţii şi să se sărbătorească Eroii Patriei în Ziua Înălţării Domnului nostru Iisus Hristos.

În anul 1997 s-a transformat C.C.R. ȋn Asociaţia Naţională Cultul Eroilor şi s-a revenit la tradiţii editându-se și revista „România Eroică”.

În noiembrie 2011 în titulatura Asociaţiei s-a adăugat numele „Regina Maria”. In prezent există în fiecare judeţ al țării câte o filială a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

De asemenea, ȋn 23 de judeţe din ţară, s-au realizat reviste proprii ale cultului Eroilor cum sunt: „Eroica Dâmboviţă”, „Prahova Eroică”, „Plăieşii Sucevei” , „Bacăul Eroic”, „Galaţiul Eroic”, „Neamul Românesc” Iaşi, „Buzăul Eroic”, „Argeşul Eroic“ şi altele.

În fiecare an în Ziua Eroilor şi Înălţarea Domnului precum şi cu prilejul altor sărbători naţionale, membrii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor depun flori şi aprind candelele recunoştinţei la Mormintele, Monumentele şi Cimitirele Eroilor.

În continuare, Colonel (rz) Mihai Ștefan Focşa a prezentat unele activităţi desfăşurate de Liga Culturală din Vaslui.

Dna bibliotecar a Centrului Mihai Eminescu Bȃrlad, Geta Modiga, a prezentat istoricul și importanța acestui așezămȃnt, fondat de regretatul colecționar, doctor, Constantin Teodorescu, care cu dragoste pentru Eminescu a adunat un adevărat tezaur documentar. De asemenea, a prezentat nr. 11 din revista „Arheu” distribuind reviste participanților.

În ȋncheierea Simpozionului a recitat poezii patriotice dna profesoară Lucia Chiper, iar dl profesor Caloian Tudorache a interpretat, la diverse instrumente muzicale, melodii patriotice şi romanţe.

Cuvântul de încheire l-a avut dna senator Gabriela Creţu care a apreciat evenimentul și organizarea lui într-un context în care comemorăm jertfa neamului. Dincolo de aceste realități istorice nu tebuie uitate realitățile prezentului pe care generația noastră este chemată să le rezolve.

Reprezentantul Primăriei Municipiului Vaslui a ȋnmȃnat diplome și trofee organizatorilor manifestării și invitaților.

Valentina Lupu și Cecilia Vasilescu