A XIV-A CONFERINTA NATIONALA A ABIR, CLUJ-NAPOCA, 10-12 septembrie 2003

 • septembrie 10 – 12, 2003
 • Cluj-Napoca

Tema:

“Profesia de bibliotecar în schimbare”

Informatii privind desfăsurarea Conferintei Nationale

Ca urmare a hotãrârii Consiliului de Conducere al ABIR din data de 12 iunie 2003, în zilele de 10-12 septembrie 2003 va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a XIV-a Conferintã Nationalã a ABIR, cu tema Profesia de bibliotecar în schimbare.

La Conferintã urmeazã sã participe:

 • membrii Consiliului de conducere al ABIR;
 • membrii si membrii supleanti ai Comisiei de cenzori;
 • presedintii si secretarii filialelor judetene si ai filialei Bucuresti ale ABIR;
 • presedintii si membrii sectiunilor profesionale;
 • alti membri ABIR;

De asemenea, la Conferintã vor participa, în calitate de invitati, conducãtori ai unor biblioteci de învãtãmânt superior, reprezentantii Ministerului Educatiei si Cercetãrii si ai altor instituitii de învãtãmânt, reprezentantii Ministerului Culturii si Cultelor, reprezentantii asociatiilor profesionale din tarã din cadrul FABR si ai celor din strãinãtate, membrii sectiunilor profesionale din cadrul ANBPR, ABIDOB, ABBNR, ziaristi si alte persoane.

Ordinea de zi preliminarã include:

 • Deschiderea oficialã;
 • Raportul Presedintelui;
 • Rapoartele membrilor Biroului ABIR;
 • Rapoartele presedintilor de Sectiuni;
 • Acordarea premiilor ABIR;
 • Alegerea Presedintelui si a membrilor Consiliului de conducere;
 • Lucrãri pe sectiuni;

Costuri:
– cazare (100 000-250 000lei/noapte/persoană/camere de 2-4 paturi în caminele complexelor studentesti, iar la hotel “Napoca” 23USD single+mic dejun si 27USD/2 locuri+mic dejun);
– masã (30 000 lei-mic dejun, 50-70 000 lei- dejun, 70-80 000 lei – cina, masa festivã: 250- 300 000 lei/persoanã);
– excursie documentarã cu vizitarea  obiectivelor turistice din orasele Turda (salina), Aiud (Biblioteca Documentarã “Bethlen Gabor”), Blaj (Catedrala Greco-Catolicã, Capela Mitropolitilor, Teiul lui Eminescu, Crucea lui Avram Iancu, Muzeul Augustin Bunea), Râmeti (Mãnãstire) – 250 000 lei/persoană.

Înscrierile pentru participarea la Conferintã si la excursie se vor face unuia din membrii comitetului de organizare format din:

 • dna Meda-Diana Hotea – Presedinte Filiala ABIR Cluj- tel. 0264/197092 int. 134 fax 0264/197633 sau e-mail  meda@bcu.ubbcluj.ro;
 • dna Adriana Szekely – Secretar Filiala ABIR Cluj –  tel. 0264/197092 int. 145 sau e-mail adriana@bcu.ubbcluj.ro;
 • dna Ioana Robu – Membru al Consiliului de conducere al ABIR, Director al Bibliotecii UMF Cluj-Napoca –  tel. 0264/192629 sau e-mail irobu@umfcluj.ro;
 • dna Monica Stoica – B.C.U. “Lucian Blaga” Cluj-Napoca  –  tel. 0264/197092 int. 128/130 sau e-mail stoica@bcu.ubbcluj.ro.

Programul conferinței:

 • 8:00 AM — 9:00 AM
  Primirea si înregistrarea participantilor
 • 9:00 AM — 9:30 AM
  Deschiderea oficialã a lucrãrilor Conferintei. Cuvinte de salut
 • 9:30 AM — 10:30 AM
  Raportul Consiliului de conducere pe perioada 1999-2003. Raportul  Comisiei de cenzori
 • 10:30 AM — 10:45 AM
  Lansãri de publicatii
 • 10:45 AM — 11:15 AM
  Pauzã de cafea
 • 11:15 AM — 11:45 AM
  Decernarea premiilor si diplomelor ABIR
 • 11:45 AM — 12:30 PM
  Prezentarea produselor firmei Swets Blackwell
 • 12:30 PM — 1:00 PM
  Prezentarea serviciilor TDNet
 • 1:00 PM — 2:00 PM
  Pauzã de prânz
 • 2:30 PM — 3:30 PM
  Prezentarea produselor firmei Ex Libris: Alephino, Metalib, SFX, Digitool
 • 3:30 PM — 4:30 PM
  Rapoartele presedintilor de sectiuni ABIR si FABR
 • 4:30 PM — 6:30 PM
  Alegerea noului Consiliu de conducere ABIR si a Comisiei de cenzori
 • 6:30 PM — 7:00 PM
  Modificări la Statutul ABIR
 • 7:00 PM — 12:00 AM
  Masa festivã
 • 10:00 AM — 11:30 AM
  Lucrãri pe sectiuni: Catalogare-Clasificare-Indexare, Biblioteci medicale
 • 11:30 AM — 1:00 PM
  Lucrãri pe sectiuni: Informatizare, Legislatie de bibliotecã si perfectionare profesionalã, Editorialã
 • 1:00 PM — 2:30 PM
  Pauzã de prânz
 • 2:30 PM — 4:00 PM
  Lucrãri pe sectiuni: Achizitie si dezvoltarea colectiilor, Referinte, Colectii speciale, conservare si restaurare
 • 3:30 PM — 5:00 PM
  Lucrãri pe sectiuni: Comunicarea documentelor si împrumutul interbibliotecar, Biblioteci scolare si biblioteci ale Caselor Corpului Didactic
 • 5:00 PM — 6:00 PM
  Sedinta comunã a Consiliului de conducere al ABIR si a presedintilor de sectiuni pentru întocmirea Planului de activitate al ABIR pe anul 2004
 • 6:00 PM — 7:00 PM
  Prezentarea în plen a Planului de activitate. Probleme organizatorice. Închiderea lucrãrilor conferintei
 • 7:30 PM — 11:00 PM
  Cina
 • 9:00 AM — 6:00 PM
  Excursie documentarã, cu vizitarea unor obiective culturale din Turda, Aiud, Blaj, Râmeti
Colaboratori
Cooperări internaționale