Eveniment profesional ştiinţific la Casa Corpului Didactic Vaslui

În perioada 1 – 5 septembrie 2012, la Casa Corpului Didactic Vaslui, s-au desfăşurat zilele instituţiei cu ocazia împlinirii a 40 de ani de activitate. Această instituţie a avut de-a lungul timpului un rol deosebit în dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar vasluian în corelaţie cu standardele profesionale, cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

În acest context, prilejuit de Zilele C C D Vaslui, au fost iniţiate o serie de acţiuni ştiinţifice cu accent pe educaţie în diverse ipostaze pe parcursul celor 5 zile cât au durat manifestările.

Una din aceste acţiuni a fost seminarul „Imaginea Bibliotecii şcolare în comunitatea locală” la care au participat cadre didactice, bibliotecari şcolari din judeţ şi alte categorii socioprofesionale cu tangenţă în domeniu.

Ca invitaţi speciali care au onorat invitaţia instituţiei au fost: profesor Carmen Pesantez Pozo – director general B.N.P. „I C Petrescu” Bucureşti, inginer Vasile Pavăl – primarul municipiului Vaslui, prof. Gelu Voicu Bichineţ – director Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, prof. dr. Laurenţiu Chiriac – director Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui – inspector şcolar pe problemă de biblioteci.

Cuvântul introductiv a fost rostit de directorul instituţiei prof. Cristinel Popa care a remarcat: „astăzi când dumneavoastră aveţi o foarte mare concurenţă din partea tehnicii, când toată lumea preferă să acceseze internetul în loc să deschidă o carte, trebuie cu atât mai mult să atragem elevii şi cadrele didactice către carte, orice informaţie este bună, dar cea care provine dintr-o carte este baza”.

Poziţia autorităţilor locale a fost exprimată de inginer Vasile Pavăl care, în cuvântul său, a spus „Primăria Vaslui a fost un partener bun atât cât a fost posibil şi mi-aş dori ca în continuare acest parteneriat să fie mult mai solid, noi cei care reprezentăm astăzi comunitatea apreciem că există aceste posibilităţi”.

„Educaţia este cel mai frumos dar pe care omul îl poate primi spunea Platon şi eu cred că aşa este” afirmă Carmen Pesantez Pozo în cuvântul său, „pentru dumneavoastră ca instituţie de învăţământ şi cultură consider că aici nu este numai un punct de pregătire şi de formare, este o Agora, un punct de întâlnire şi de specializare, atât al cadrelor didactice de predare şi auxiliare cât şi al elevilor. Să considerăm C.C.D. ca o universitate a locului unde se află” a conchis vorbitoarea.

„Chiar dacă în activitatea de bibliotecă lipsurile nu sunt rare cei care lucrează în acest domeniu au rezultate notabile datorită în primul rând devotamerntului de care sunt animaţi” subliniază prof. Gelu Voicu Bichineţ la începutul alocuţiunii sale, pentru ca apoi să continue: „Dacă vom vedea în calculator un sprijin şi dacă vom şti cum să dirijăm procesul instructiv educativ spre utilizarea adecvată a ceea ce ne oferă, atunci noi bibliotecarii nu vom mai vedea în acest instrument un duşman” conchide vorbitorul.

Ca o subliniere a importanţei informaticii a procesului instructiv educativ a fost şi afirmaţia dr. Valeriu Lupu „informaţia, extrem de facilă astăzi graţie calculatorului, este greu de apreciat sub aspect valoric, de aceea ea trebuie întotdeauna verificată prin trimitere la tratatele de referinţă în domeniu. Din acest punct de vedere pare extrem de util ca educaţia prin informaţie să se orienteze către educaţia pentru informaţie, ceea ce înseamnă a depăşi stadiul actual al utilizării informaţiei. Rezultatul ar fi că beneficiarul informaţiei să aibă nişte criterii de selecţie a ceea ce înseamnă valoare în domeniul informaţiei”

Prof. Dumitru Apostolache a subliniat convingător faptul că „centrul de informare din cadrul C.C.D. este sursa vitală în documentare prin activitatea pe care acest nucleu o desfăşoară în plan local şi regional”  a ilustrat în binecunoscutu-i stil umoristic spre deliciul audienţei Decalogul cadrului didactic.

Aspecte practice legate de activitatea profesională au fost prezentate de prof. Carmen Pesantez Pozo, prof. Mihaela Ciocoiu, prof. Luiza Scântei, Angelica Marcu, Viorica Genes, Mihaela Ursu, Alina Ţîncovici, Veronica Visu, Mariana Vâlciu, Mariana Găluşcă, Cecilia vasilescu, Valeria Rogojanu – bibliotecare, aspecte care au suscitat dezbateri interesante în plen.

Un moment deosebit al manifestării l-a constituit prezentarea câtorva cărţi de specialitate; Ghidul bibliotecilor şcolare şi al centrelor de documentare şi informare din învăţământul preuniversitar românesc, coordonator Daniela Argatu prezentată de prof. Carmen Pesantes Pozo, Ştiinţa bibliotecii între concept şi practică de prof. univ. Cristina Popescu şi Fluxul informaţional în activitatea de cercetare, de acelaşi autor, prezentate de prof. Valentina Lupu.

S-a subliniat prin diversele luări de poziţii sprijinul direct şi nemijlocit al autorităţilor locale şi judeţene într-un adevărat spirit de parteneriat la numeroasele iniţiative ale C.C.D. şi ale unităţilor de învăţământ asigurându-se în acest fel reuşita acţiunilor în realizarea scopului propus. Am văzut în această participare o încurajare pentru activitatea noastră şi am conştientizat cu această ocazie că ceea ce facem este în sprijinul creşterii calităţii procesului instructiv educativ în concordanţă cu cerinţele actuale.

A fost, printre altele, şi un prilej de a ne manifesta gratitudinea pentru cei care ne sprijină şi ne ajută efectiv.

 

Profesor Valentina Lupu

Preşedinte filiala ABR Vaslui