Ședința trimestrială a Consiliului de Conducere al ABR

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 13.12.2012, cu ocazia ședinței trimestriale a Consiliului de conducere al  Asociației Bibliotecarilor din România.

Membrii Consiliului prezenți:

 1. Mircea Regneală
 2. Claudia Lungu
 3. Valentina Lupu
 4. Mihaela Zecheru
 5. Corina Apostoleanu
 6. Ovidiu Călugărescu
 7. Doru Stan
 8. Mihaela Dragu
 9. Ioan Roman
 10. Valerica Grigore
 11. Stela Sebe
 12. Maria Colătău
 13. Lăcrămioara Blascioc

Absenți – Dorina Bălan, Rodica-Maria Volovici, Doina Ostafe, Daniela Argatu

Au participat, în calitate de invitați, Robert Coravu – redactor-șef, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării, Doina Răducan, președinte, filiala București ABR  și Petrescu Horiana – ILFOV.

Ordinea de zi:

-raportul președintelui privind activitățile desfășurate după conferința de la Galați

-raportul vicepreședintilor și secretarului general privind activitățile desfășurate în acest interval

-raportul trezorierului privind cheltuielile ABR la conferința de la Galati, plata cotizațiilor și situația financiară actuală a ABR

– raportul celorlalți membri din consiliu privind activitățile desfășurate (locale și naționale)

– demersuri privind organizarea Nopții Bibliotecilor în 2013

– situația filialei București (prezinta d-na Doina Răducan, președintele filialei)

– situația difuzării publicațiilor ABR (prezintă secretarul executiv).

– discutarea și validarea propunerilor privind venituri și cheltuieli ABR (prezintă d-nul Ovidiu Călugărescu)

– probleme privind editarea revistei ABR (prezintă d-nul Robert Coravu, redactor șef).

– diverse

 1. Raportul președintelui a cuprins următoarele probleme:

–          prezentarea stadiului elaborării Tratatului de biblioteconomie –  dificultății în ceea privește redactarea acestuia;

–            necesitatea centralizării planului de activitate al secțiunilor ABR  (secretarul general al ABR este rugat să se ocupe cu această problemă);

–           corespondența purtată de președinte atât cu membrii ABR cât și cu diferite instituții și organizații (MECTS în ceea ce privește probleme precum necesitatea introducerii cursurilor de cultura informației, totala lipsă de implicare a compartimentului biblioteci în rezolvarea problemelor bibliotecilor; ARACIS legat de actualizarea programei de învătământ biblioteconomic; ANBPR legat de organizarea evenimentului Nocturna Bibliotecilor – peste 100 de adrese și scrisori redactate și expediate în ultimele  3 luni);

–          insatisfacția privind evidența situației  cotizațiilor atât a mebrilor fizici cât și a membrilor  instituționali – s-a cerut o mai responsabilă atitudine din partea membrilor consiliului  pentru recuperarea plăților pe anii 2011 și 2012; trezorierul și secretarul executiv trebuie în curs de o săptămână să prezinte  situație exactă din țară.

 1. Raportul vicepreședinților și a secretarului general privind activitățile desfășurate în acest interval

d-na C. Lungu a prezentat:

– activitatea Diviziunii Biblioteci Naționale,

– demersurile privind formularea standardului ocupațional,

– demersurile privind obținerea de fonduri pentru Tratatul de biblioteconomie

– necesitatea existenței unei baze de date a bibliotecilor, a unei baze de date de documente de specialitate și a unei platforme de elearning pentru cursuri de formare continuă

d-na M. Zecheru:

–   activități ale Diviziunii

–   raport asupra Conferinței Bibliotecilor parlamentare de la Helsinki

–   prezentarea întrunirii Diviziunii, întrunire ce va avea loc în martie 2013, la IFIN – Măgurele

d-na Corina  Apostoleanu:

–  prezentarea situației donaților de carte din partea ABR către FEDROM (Federația Asociațiilor de Emigranți Români din Spania )

–  situația receptării  evenimentului Nocturna Bibliotecilor

–  raport asupra înființării filialei ABR Brăila

–  raport în urmă participării la Conferința Universității Libere din Rep. Moldova

d-na Ostafe Doina:

–  obținerea de sponsori pentru Conferința de la Galați

–  propunerea elaborării unui regulament privind filialele ABR, mai ales legate de responsabilități

–  contribuție la dezbaterile privind modificările Legii Bibliotecilor

– raport asupra ședinței filialei ABR Bihor

d-na Valentina Lupu:

–  raport asupra Conferinței bibliotecarilor școlari de la Buziaș

3. Raportul trezorierului privind cheltuielile ABR la conferința de la Galați, plata cotizațiilor și  situația financiară actuală a ABR:

Situația a fost prezentata detaliat de d-ra Lacrimioara Blascioc.

Consiliul de conducere a aprobat prin vot deschis  în unanimitate raportul  prezentat de trezorierul asociaţiei.

4. Situația filialei București (prezintă d-na Doina Răducan, președintele filialei)

– s-a prezentat situația membrilor ABR București, dificultățile existente în atragerea noilor membri mai ales din rândul bibliotecarilor școlari

7. Situatia difuzării publicațiilor ABR (prezintă secretarul executiv).

–  230 de exemplare din Ghidul Bibliotecilor școlare rămase necumpărate – de aici obligația tuturor presedintilor de filiale de a achiziționa aceasta publicație în număr cât mai mare, există filiale care nu au achiziționat nici un exemplar

8. Discutarea și validarea propunerilor privind venituri și cheltuieli ABR, cu accent pe realizarea de economii; propunerile vor fi postate pe site-ul ABR (prezintă d-nul Ovidiu Călugărescu)

9. Probleme privind editarea revistei ABR (prezintă dl Robert Coravu, redactor șef).

Teme posibile pentru urmatorul an : Bibliotecilor școlare, Lives –Ro, Asociațiile de bibliotecari

D-nul R. Coravu  redactor-șef al RRBSI și-a anuntat demisia din acest post din motive de ordin personal.

10. Alte probleme.

– D-na M. Dragu a prezentat importanța creării de contacte în media precum și necesitatea existenței afișelor Conferințelor ABR pe site

– S-a aprobat constituirea filialei ABR ILFOV urmând ca până la alegeri  doamna Petrescu Horiana să fie președinte interimar (alegerilor vor avea loc în primul trimestru al anului viitor).

Drept pentru care am încheiat prezentul Proces Verbal,

 

 

Secretar executiv ABR,                                                București

Mihai Constantinescu