Şedinţa Consiliului de conducere al ABR

În ziua de 15 decembrie 2012, la Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de conducere al ABR.

Au participat membrii Consiliului de conducere şi, ca invitaţi, dr. Letiția Purdoiu, directorul Bibliotecii Facultății de Medicină Veterinară, Robert Coravu – redactor-șef, Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării şi Mihai Constantinescu – student, bursier ABR.

 

 

Subiectele abordate în cadrul şedinţei au fost următoarele:

1. Situația cheltuielilor efectuate cu ocazia Conferinței Naţionale a ABR, Sibiu, 2011

În urma eforturilor conducerii ABR de a obţine sponsorizări din numeroase surse, sumele încasate din sponsorizări şi din taxa de participare la conferinţă au depăşit în acest an sumele cheltuite pentru organizarea conferinţei cu 3076,31 lei.

2. Situația financiară a ABR

Conform situaţiei prezentate de trezorierul ABR, d-ra Lăcrămioara Blascioc, la data de 9 decembrie 2011 în conturile ABR se găseau 94541,13 lei şi 683,31 euro.

3. Responsabilitățile de coordonare a filialelor ABR

Au fost stabilite responsabilităţile de coordonare a filialelor ABR care revin fiecărui membru al Consiliului de conducere, după cum urmează:

Prof. univ. dr. Mircea Regneală – Braşov, Sibiu

Claudia Lungu – Buzău, Bucureşti/Ilfov

Corina-Mihaela Apostoleanu – Galaţi/Brăila, Tulcea

Doina Ostafe – Hunedoara, Caraş-Severin, Bihor, Satu Mare

Mihaela Zecheru – Dâmboviţa, Prahova

Valentina Lupu – Botoşani, Bistriţa-Năsăud

Rodica-Maria Volovici – Timiş, Cluj, Arad

Lăcrămioara Blascioc – Dolj, Iaşi

Daniela Argatu – Maramureş, Sălaj

Ovidiu Călugărescu – Teleorman, Alba

Maria Colătău – Vrancea, Suceava

Luminiţa Mihaela Dragu – Argeş

Valerica Grigore – Giurgiu, Călăraşi, Olt

Ioan Roman – Covasna, Harghita, Neamţ

Stela Sebe – Vaslui, Bacău

Doru Stan – Vâlcea, Gorj, Mehedinţi

Dorina Bălan – Constanţa, Ialomiţa

4. Responsabilități ale membrilor Consiliului pe tipuri de activități

La propunerea preşedintelui ABR, prof. Mircea Regneală, au fost stabilite responsabilităţi de coordonare a anumitor activităţi ale asociaţiei, după cum urmează

–      Relațiile cu Ministerul Educației – Mircea Regneală

–      Relațiile cu Ministerul Culturii – Claudia Lungu

–      Relații internaționale – Corina Apostoleanu

–      Relații cu filialele – Rodica Volovici

–      Activitatea editorială – Doru Stan

–      Legislație de specialitate – Daniela Argatu

 

5. Situația cotizațiilor individuale și instituționale

Lăcrămioara Blascioc, trezorierul asociaţiei, a prezentat situaţia achitării cotizaţiilor individuale şi instituţionale. Preşedintele ABR a cerut membrilor Consiliului să ia legătura cu filialele de care răspund, în vederea ajungerii la zi cu plata cotizaţiilor.

 

6. Informări ale membrilor Consiliului cu privire la evenimente profesionale organizate pe plan intern şi internaţional la care au participat

–      M. Regneală a prezentat concluziile vizitei efectuate la Chișinău, în luna noiembrie, în contextul acordului de colaborare încheiat între ABR şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova.

–      C. Apostoleanu i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la participarea sa la  seminarul Reading for Life, organizat de Institutul Goethe din Sofia (concluziile acestei participări vor fi făcute publice, în scurt timp, pe blogul şi site-ul ABR)

–      M. Regneală a prezentat o scurtă informare cu privire la cel de-al cincilea atelier anual organizat în cooperare de ABR şi Institutul Goethe din Bucuresti, în zilele de 17 şi 18 octombrie, la Biblioteca Pedagogica “I.C. Petrescu”, având ca temă Dezvoltarea limbajului şi a lecturii în reţea. Atelierul a fost condus de doamna Ute Hachmann, directoarea Bibliotecii Orăşeneşti din Brilon, Nordrhein-Wesfalen, iar participanţii au fost 35 de bibliotecari din bibliotecile scolare si publice, cadre didactice si studenti de la Sectia de Biblioteconomie si Stiinta Informarii a Facultatii de Litere din Bucuresti, selectaţi în funcţie de  interesele profesiei, de o echitabilă distribuţie naţională şi nu de apartenenţa la o anumită asociaţie a bibliotecarilor

–      R. Coravu a prezentat concluziile cursului de formare a formatorilor în cultura informaţiei pentru bibliotecari şcolari organizat de ABR cu sprijinul Ambasadei SUA, în luna noiembrie, la Poiana Braşov. Participanţii au fost aleşi în urma unui riguros proces de evaluare şi selecţie. Cursurile susţinute de cei trei lectori – prof. M. Regneală, prof. Angela Repanovici şi drd. Robert Coravu – s-au bucurat de aprecierea participanţilor, conform feedback-ului obţinut la sfârşitul conferinţei. Ambasada SUA, prin vocea doamnei Patricia Guy, Counsellor for Public Affairs, care a transmis participanţilor un mesaj de salut înregistrat, şi-a afirmat disponibilitatea de a sprijini în continuare ABR în vederea organizării unor forme de perfecţionare profesională.

7. Tematica Revistei Române de Biblioteconomie și Știința Informării – 2012

Redactorul-şef al revistei, Robert Coravu, i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la modificările produse în structura Colegiului de redacţie al revistei şi a prezentat câteva propuneri de teme care ar putea fi abordate în anul următor:

Bibliotecile din Republica Moldova

Proiectul BIBLIONET

Proiectul ANELIS

Percepția utilizatorilor asupra bibliotecilor din România

Tematica numerelor urmează a fi stabilită la proxima şedinţă a Colegiului de redacţie al revistei.

8. Elaborarea Tratatului de biblioteconomie

Preşedintele ABR, prof. Mircea Regneală, a prezentat proiectul elaborării unui Tratat de biblioteconomie. Consiliul de conducere a aprobat în unanimitate ca asociaţia să susţină, din fondurile sale, elaborarea şi publicarea acestei lucrări fundamentale pentru biblioteconomia românească. În acelaşi timp, asociaţia va căuta să obţină în acest scop finanţare şi din alte surse (sponsorizări, granturi etc.).

9. Diverse

Domnul Mihai Constantinescu, student la secţia de Biblioteconomie a Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti şi bursier ABR, va prelua de la 1 ianuarie 2012 funcţia de secretar executiv al asociaţiei.

La propunerea dnei Doina Ostafe, Consiliul de conducere a aprobat angajarea unei firme specializată în vederea realizării unui nou site al asociaţiei, cu un design şi funcţionalităţi performante.

D-na Claudia Lungu a propus implicarea asociaţiei în elaborarea standardelor ocupaționale pentru profesiile din bibliotecă.

La propunerea preşedintelui ABR, s-a aprobat elaborarea unei scrisori către Ministerul Educaţiei prin care să se solicite implicarea acestuia în problematica bibliotecilor din învăţământ.

La propunerea secretarului general al ABR, doamna Rodica Volovici, s-a aprobat transmiterea unei scrisori către toate bibliotecile universitare prin care să li se solicite acordul cu privire la elaborarea unui amendament la Legea Educaţiei referitor la statutul bibliotecilor universitare.