Ședința Consiliului de conducere al ABR – 8.07.2011

Vineri, 8 iulie 2011, la sediul ABR din cadrul Bibliotecii Naţionale a României s-a desfăşurat şedinţa trimestrială a Consiliului de conducere al asociației. La şedinţă au participat ca invitaţi  doamna Cristina Pârvu, preşedintele filialei Sibiu, şi doamna Doina Răducan, președintele filialei București. Doamna conf. univ. dr. Elena Tîrziman, directorul general al Bibliotecii Naționale a României, a adresat un cuvânt de salut.

Principalele teme de discuţie au fost următoarele:

 

 

1. Bilanţul alegerilor desfăşurate în filialele ABR

Membrii Consiliului şi-au prezentat concluziile în urma participării la şedinţele de alegeri desfăşurate în filialele asociaţiei. Până la data şedinţei, s-au desfăşurat alegeri în 35 de judeţe. Nu s-au desfăşurat încă alegeri în judeţele Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dolj şi Prahova. Termenul de desfăşurare a alegerilor a fost prelungit până la data de 5 septembrie a.c.

2. Activităţi editoriale

A fost anunţată apariţia nr. 1/2011 din Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării. Nr. 2/2011 este în curs de finalizare.

Volumul „Biblioteci românești”, elaborat sub egida asociaţiei, va fi publicat în limba engleză. El va conţine prezentări ale tuturor tipurilor de biblioteci din ţară, intenţia sa fiind de a oferi publicului necunoscător al limbii române o imagine de ansamblu asupra sistemului naţional de biblioteci. Lucrarea este în ultima fază a redactării şi se doreşte să vadă lumina tiparului până la Conferinţa Naţională.

Preşedintele ABR i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la proiectul elaborării unui „Tratat de biblioteconomie” şi a solicitat ca asociaţia să participe ca partener în acest proiect, alături de catedra de specialitate din cadrul Universității din București. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

3. Organizarea Conferinţei Naționale de la Sibiu

Doamna Cristina Pârvu a prezentat situația organizării conferinței.

Organizatorii pun la dispoziţie, gratuit, 60 de camere cu 2 locuri în căminul Universității din Sibiu. De asemenea, în Hotelul Universității vor fi disponibile 20 de camere, la preţul de 20 lei cameră /zi/ persoană. Participanţii se vor putea caza şi la hotelurile Ibis, Ramada și Continental Forum, cu care Universitatea din Sibiu are convenţii de colaborare şi poate obţine discount (preţurile vor fi anunțate ulterior).

Masa va putea fi servită la cantina Universității (15 lei prânz 7-8.09.2011, 15 lei cină 7.09.2011, 50 lei masa festivă 8.09.2011).

Toţi preşedinţii de filiala sunt rugaţi să comunice aceste date tuturor membrilor filialei respective. Așa cum am anunțat anterior, participarea la Conferință trebuie confirmată până la data de 31 iulie!

Excursia va costa 10 lei.

Taxa de participare la conferinţă va fi de 20 lei.

Consiliul a stabilit că valoarea premiilor acordate în acest an va fi de 250 lei/premiu. Pentru înscrieri, dosarele candidaților trebuie trimise la sediul ABR până la data de 1 septembrie 2011.

La propunerea unor membri, în conformitate cu art. 15 alin. 3) din Statutul ABR, Consiliul a aprobat desemnarea ca membri de onoare ai ABR a doamnelor Victoria Nalaț (filiala Bistriţa-Năsăud) şi Viorica Morărescu (filiala Olt).

Preşedintele ABR a prezentat Consiliului scrisoarea primită de la Ministerul Educaţiei prin care bibliotecarilor şcolari li se aprobă participarea la Conferinţa Naţională.

4. Reorganizarea secțiunilor asociaţiei

În urma analizei activităţii desfăşurate în secţiunile profesionale ale ABR în perioada 2007-2011 şi ţinând cont de necesitatea optimizării activității științifice a asociației, Consiliul de conducere a luat în discuţie reorganizarea acestora, urmând ca o decizie să fie luată de Conferinţa Naţională de la Sibiu, în urma încheierii lucrărilor secțiunilor.

Secretariatul asociaţiei a fost împuternicit să ia legătura cu preşedinţii de secţiuni, reamintindu-le că în cadrul întrunirii fiecărei secţiuni care se va desfăşura la Sibiu trebuie prezentate 2-3 comunicări.