DREPTUL LA E-LECTURĂ

Comunicat de presă EBLIDA. Haga, 5 iunie, 2014.

Astăzi, EBLIDA  dă publicităţii  cel mai recent document oficial  privitor la  “Dreptul la e-lectură/lectura în mediu electronic”.

Acest document, care urmează documentului EBLIDA “E-publicaţiile/publicaţiile electronice şi schimbările din biblioteci” se concentrează pe problema publicaţiilor electronice şi accesibilitatea lor în biblioteci.

 

 

Dezvoltarea actuală a pieţii de carte electronică schimbă în mod substanţial modul  de lucru al bibliotecilor. În aceeaşi măsură, permite accesul larg la un conţinut extrem de divers, de la  ştiinţă la diverstisment, în toate formatele tangibile (cărţi, CD-uri, DVD-uri), din anul 1990, când bibliotecile au oferit acces la formatele electronice, mai întâi la periodice şi în prezent, la cărţile elctronice.

Iniţial, aceste schimbări au apărut mai ales în bibliotecile universitare, dar, în zilele noastre, şi bibliotecile publice sunt implicate profund în acest proces. Bibliotecile sunt în mijlocul unui proces de tranziţie de la administrarea colecţiilor fizice pe care le-au deţinut, la administrarea legăturilor cu conţinutul electronic furnizat sau deţinut de alţii.

Documentul identifică problemele, dezbate şi analizează mai multe aspecte ale schimbărilor curente şi transmite două recomandări cuprinzătoare:

• schimbarea stării actuale nesatisfăcătoare în privinţa licenţelor oferite bibliotecilor, în regim “împuternicire de licenţă”;

• acquis-ul european al Copyright-ului trebuie reînnoit, astfel încât accesul la informaţie să fie corect pentru bibliotecile europene şi instituţiile care le coordonează.

Aceasta ar trebui să se  aplice prin:

 anularea condiţiilor de acordare a licenţei care se suprapun excepţiilor şi limitărilor din statele membre;

 eliminarea obligatorie a măsurilor tehnologice de protecţie, în situaţia utilizării legale;

 acordarea bibliotecilor “dreptul de a dobândi” orice lucrare accesibilă publicului prin:

o includerea fişierelor digitale;

o aplicarea principiului de epuizare a drepturilor, de exemplu transferul calităţii de proprietar;

 acordarea bibliotecilor “dreptului  de a împrumuta”:

o orice lucrare în orice format;

o includerea împrumutului electronic la distanţă

 Vânzarea de conţinut digital către biblioteci la preţuri rezonabile de piaţă.

(Textul integral al comunicatului va apărea în revista Biblioteca)

 

Traducere Dr. Corina Apostoleanu