Distincții ABR 2002

Cea de-a XIII-a Conferintă Natională a ABIR

DISTINCTII ABIR

  • PREMIUL “Dan Simonescu”

Clara Mihaela FRIPTU, studentă anul III, Sectia de Bibliologie si Stiinta Informării, Universitatea din Bucuresti

Referat pentru acordarea Premiului “Dan Simonescu” pe anul 2002

Comisia de evaluare, alcătuită din Robert Coravu , Octavian Lohon şi Viorica Iepureanu, a luat în discuţie trei lucrări: „Copyright-ul documentelor electronice ”, autor Clara Mihaela Friptu, studentă în anul III la Secţia de Bibliologie şi Ştiinţa Informării a Universităţii din Bucureşti, „Ergonomia locului de muncă”, autor Ioana Buzaş, studentă în anul III la Secţia de Biblioteconomie a Universităţii din Oradea şi „Funcţia de animaţie culturală ”, autor Krisztina Bauholczer, de asemenea studentă, în anul III, la Secţia de Biblioteconomie a Universităţii din Oradea.
Membrii Comisiei de evaluare salută prezenţa printre candidaţii la obţinerea Premiului „Dan Simonescu”, pentru prima oară de la instituirea acestuia, a unor reprezentanţi ai unei instituţii de învăţământ de specialitate din afara Bucureştiului şi îşi exprimă speranţa că, în anii viitori, această tendinţă de implicare a şcolilor de biblioteconomie din ţară în activităţile Asociaţiei se va dezvolta.
Studiul Clarei Friptu, „Copyright-ul documentelor electronice ”, abordează un subiect de actualitate pentru biblioteci, în contextul pătrunderii din ce în ce mai pronunţate în colecţiile lor a acestei categorii de documente, prezentând sistemul de protecţie a proprietăţii intelectuale asupra documentelor electronice, aşa cum se regăseşte acesta în legislaţia românească şi în cea internaţională, precum şi preocupările unor organisme internaţionale, precum Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale sau IFLA, în vederea stabilirii cadrului juridic în domeniu.
Cu toate că studiul dovedeşte asimilarea în mod creator a bibliografiei consultate, neglijenţele în redactarea textului şi o anumită nesiguranţă în utilizarea limbajului de specialitate diluează calitatea expunerii, aceste aspecte trebuind, în opinia Comisiei, să stea mai mult, în viitor, în atenţia autoarei.
Lucrările Ioanei Buzaş şi Krisztinei Bauholczer, abordând o temă mai puţin tratată în contextul activităţilor de bibliotecă, cea a ergonomiei locului de muncă, respectiv una dintre funcţiile importante ale bibliotecii, cea de animaţie culturală, deşi dovedind potenţialul autoarelor pentru activitatea de cercetare, suferă din cauza apelului la o bibliografie mult prea modestă în raport cu scopurile urmărite, având mai degrabă caracteristicile unor rezumate şi nu calităţile unor studii care dovedesc capacitate de asimilare şi de interpretare personalizată a informaţiilor.      
Pentru calităţile expuse mai sus, atrăgând totuşi atenţia, încă o dată, asupra minusurilor semnalate, Comisia de evaluare a decis acordarea Premiului „Dan Simonescu” pe anul 2002 studentei Clara Friptu.