DISEMINARE FINALĂ A PROIECTULUI TURN OFF – ERASMUS+

La Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” din Zorleni, vineri, 28.06.2019, s-a desfăşurat activitatea de diseminare finală a proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte doar între școli, cu numărul de referinţă: 2017-1-PL01-KA219-038446_4, finanţat  de Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+, cu titlul: Team Up & Reform Netizens – Outdoor Fantastic Fun, acronimul TURN OFF. La această activitate au fost invitaţi dna inspector pentru proiecte educaționale-prof. Landiana Mihnevici, dna director prof. Balan Mariana și dna director adj. prof. Florescu Mariana de la Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, prof. Șerban Corina de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad, colegi de la Şcoala Gimnazială „Ion Murgeanu” din Zorleni, de la Școala Gimnazială Ivești, reprezentanți ai comunității locale, echipa de proiect, elevii din grupul țintă, colegi din școală, părinți și elevi.

Responsabilitatea modelării personalității copilului o are în primul rând familia, apoi școala și comunitatea, viitorul copilului și implicit al societății în care trăim depinde de aceşti factori. Societatea de consum este cea care impune un mod de viață nesănătos, un mod de viață care poate afecta sănătatea fizică și  psihică, iar părinții și educatorii, asistă la o transformare a generațiilor, una dintre cauze fiind şi utilizarea în exces a ecranului telefonului, laptop-ului, tabletei sau al televizorului.

Parteneriatul cu cele trei școli: Liceum Ogolnoksztalcace im. Stefana Czarnieckiego din POLONIA, Nisko – coordonatorul parteneriatului, prof. Patrycja Pipska, Collège Visitation La Berlière, BELGIA- Houtaing, prof. Sabine Callens; Strenču novada vidusskola din LETONIA- Strenci, prof. Inga Savicka, a avut drept scop ameliorarea acestei probleme comune.

Obiectivul general al proiectului Erasmus+, cu titlul TURN OFF, se referă la conștientizarea elevilor cu privire la necesitatea schimbării obiceiurilor de petrecere a timpului liber, în special a folosirii excesive a telefoanelor mobile, care ar putea fi în detrimentul sănătății fizice și mentale a elevilor, și oferirea de alternative de petrecere a timpului liber. Obiectivele specifice vizate şi îndeplinite de echipa de proiect au fost dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor și profesorilor; îmbunătățirea condiției fizice și mentale a elevilor; promovarea unui stil de viață sănătos; dezvoltarea competenței interculturale și promovarea atitudinilor de toleranță, deschidere și înțelegere între elevi și profesori; promovarea egalităţii de şanse la educaţie pentru elevii din grupurile defavorizate. Grupul ţintă format din  25 de elevi de la clasele IX – XI, învățământ liceal și IX-X învățământ profesional, a fost selectat pe baza interesului manifestat și a competențelor de limbă engleză, cu respectarea principiului egalității de șanse.

Produsele finale realizate în cadrul proiectului sunt: Ghidul de utilizare în siguranță a Internetului, elaborat de echipa de proiect în colaborare cu elevii din grupul țintă din România; Revista electronică a proiectului; un album foto; o bancă de date cu scenarii de lecţii și jurnalul proiectului în spaţiul Etwinning.

Pe parcursul celor doi ani de proiect s-au desfăşurat activităţile tematice, patru activităţi transnaţionale de învăţare în Polonia, Belgia, România şi Letonia; reuniunea transnațională de proiect; realizarea produselor finale; monitorizarea, evaluarea și diseminarea, activităţi care au condus la îndeplinirea obiectivelor propuse. Astfel că elevii şi-au îmbunătățit competențele lingvistice fiind nevoiţi să comunice în viața reală; a crescut gradul de conștientizarea al elevilor în ceea ce privește abordarea unui stil de viață sănătos, prin participarea la activități sportive și culturale aceștia şi-au limitat timpului pasiv petrecut în fața calculatorului; s-a dezvoltat o atitudine de toleranță, de  deschidere şi înţelegere a elevilor și a familiilor acestora, a profesorilor prin interacţionarea directă cu partenerii din celelalte ţări de naționalități, de culturi,  religii, obiceiuri diferite, eliminându-se astfel prejudecățile și stereotipurile; elevii și-au îmbunătățit rezultatele școlare şi a crescut gradul de conștientizare în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a dispozitivelor tehnologice în procesul de învățare și dezvoltare personală, evitându-se dependența de acestea. Selecţia grupului ţintă şi a echipei de proiect s-a realizat pe baza unor proceduri  respectând principiul egalităţii de şanse, oferindu-se posibilitatea de participare tuturor elevilor şi profesorilor din şcoală, fără discriminare. Cadrele didactice şi-au dezvoltat competenţele lingvistice, şi-au îmbunătăţit experienţa profesională prin schimbul de bune practici cu profesori din ţările partenere şi a crescut dorinţa de participare la proiecte de cooperare europeană. La nivelul școlii s-a îmbunătăţit imaginea şcolii, s-au acumulat experienţe noi în cooperarea europeană și se vor dezvolta noi parteneriate europene, s-a îmbunătăţit colaborarea între profesori-elevi-părinţi-comunitate și a crescut atractivitatea şcolii în rândul elevilor de gimnaziu, s-a promovat comunitatea la nivel naţional şi european.

În cadrul evenimentului au fost prezentate activităţile tematice, cele patru activităţile transaţionale de învăţare desfăşurate în Polonia, Belgia, România şi Letonia, rezultatele calitative şi cantitative realizate pe parcursul implementării proiectului şi produsul final al echipei României: Ghidul de utilizare în siguranţă a Internetului, elaborat de echipa de proiect împreună cu elevii din grupul țintă. Acest ghid a fost conceput astfel încât elevii și cadrele didactice să aibă acces la un material educațional util și facil, pe care să-l utilizeze în cadrul activităților didactice școlare și extrașcolare și care abordează o temă de actualitate: comportamentul responsabil și siguranța online. De asemenea poate fi o sursă de informare pentru părinți și alte persoane interesate de acest subiect.

Proiectul s-a implementat pe o durată de 24 luni, început de pe data de 01.09.2017, finalizându-se pe 31.08.2019, fiind finanţat cu suma de 22.250 Euro de către Comisia Europeană prin Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea Cheie 2/parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare.

Echipa de proiect are sentimentul de împlinire, deoarece pe parcursul celor doi ani de implementarea al proiectului din fiecare activitate la care au participat elevii au avut de învăţat din experienţa lor, trăită în mod real şi nu din cea virtuală, rezultatele obținute fiind pe măsura aşteptărilor și a implicării noastre.

Coordonator proiect,

Prof. Luminita Ludmila Zuran

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.