DIPLOMA DE EXCELENTA PENTRU ROMDIDAC

Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la fondarea Companiei ROMDIDAC S.A., sponsorul permanent al ABR, președintele ABR a înmânat directorului general al acesteia, domnul Nicolae Bolboașă DIPLOMA DE EXCELENȚĂ, cu următorul conținut:
Se acordă Companiei ROMDIDAC S.A. pentru merite deosebite în sprijinirea învățământului românesc prin furnizarea de literatură științifică de înalt nivel și pentru exemplara colaborare cu bibliotecile universitare.