Din activitățile Filialei Buzău

La C.D.I.-ul din cadrul Liceului Pedagogic “Spiru  Haret” din Buzău a  avut loc pe 29 aprilie cercul metodic al bibliotecarilor şcolari coordonat de doamna Marilena Trifan, bibliotecar C.C.D., având tema “Călătorie în timp printre scriitorii buzoieni – trecut, prezent şi viitor“.

Invitaţi de onoare ai doamnei bibliotecar Luminiţa Cristian au fost scriitorii buzoieni Viorel Frîncu, Mihai Macovei, Ștefan Dima, conf. dr. prof. Constantin I. Stan şi învăţătoarea Ionica Grosu, fostă elevă a liceului. Distinşii oaspeţi au evocat viata şi opera scriitorului Constantin Petcu şi au recitat din poeziile sale.

Profesorul Paul Androne a amintit celor prezenţi bucuriile lecturii şi importanţa acesteia în dezvoltarea capacităţilor de gândire şi limbaj. Surpriza pentru domnia sa a fost ilustrarea de către elevi a unor poezii din volumul intitulat  “Morfologie“.

Elevii clasei a IX-a F şi posibil, viitori scriitori ne-au prezentat revista MetronomPrimii paşi spre scris.