Depunerea de candidaturi

Depunerea de candidaturi  pentru funcţiile de președinte ABR, secretar general ABR, trezorier ABR, preşedinţi ai diviziunilor și secțiunilor profesionale

În conformitate cu prevederile

Regulamentului metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei şi procedura de vot

Membrii care doresc să candideze pentru următoarele funcţii de conducere ale asociației: președinte, secretar general, trezorier, preşedinţi ai diviziunilor și secțiunilor profesionale sunt obligați, fiecare dintre ei, să aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le au în vedere pentru perioada mandatului și eventual biroul pe care îl propun pentru a realiza împreună obiectivele, până pe data de 19 august 2019.

Preşedintele ABR este preşedintele Consiliului Director şi este obligat să aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le are în vedere pentru perioada mandatului și eventual biroul (secretar general și trezorier) pe care îl propune pentru a realiza împreună obiectivele, până pe data de 19 august 2019.

Preşedinţii diviziunilor sunt vicepreşedinţi ai Consiliului director şi sunt obligați, fiecare dintre ei, să aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le au în vedere pentru perioada mandatului și eventual biroul (secretarul și membrul diviziunii) pe care îl propun pentru a realiza împreună obiectivele, până pe data de 19 august 2019.

Preşedinţii secţiunilor și profesionale sunt obligați să aducă la cunoștință membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le au în vedere pentru perioada mandatului și eventual secretarul pe care îl propun pentru a realiza împreună obiectivele, până pe data de 19 august 2019.

Documentele solicitate vor fi expediate on-line, pe adresa de e-mail a preşedintelui adrianasz2003@yahoo.fr și secretarului general petrutavoicu@yahoo.com care, după verificarea datelor, le vor transmite secretarului executiv infoabr@gmail.com pentru a fi publicate pe toate canalele de informare ale ABR.