Cursuri pentru bibliotecari – SOFTLINK

În 2024 SOFTLINK reia seria de cursuri pentru bibliotecari, cu o tematică îmbunătațită, diversificată și cu o structură adaptată atât pentru participarea cu prezență fizică, cât și pentru participarea online.

Cursurile cu prezență fizică vor avea durata de 2-3 zile și se vor ține în biblioteci reprezentative din diverse orașe (Cluj-Napoca, Sibiu, Iași, București, Constanța, Craiova, etc).

Cursurile online sunt structurate în module de câte 2 ore, programate pe durata mai multor zile, astfel încât să permită participarea cursanților făra a crea perturbări majore în programul de lucru al acestora.

Cursurile pot fi livrate:

  • în sistem deschis (participanți de la mai multe instituții, tematică prestabilită)
  • în sistem semideschis (participanți de la mai multe instituții cu profil similar – ex. biblioteci centrale universitare, biblioteci medicale, biblioteci de agronomie și medicină veterinară, biblioteci militare –  tematică specifică profilului)
  • în sistem in-house (participanți de la o singură instituție, tematică adaptată nevoilor specifice instituției)

Principalele categorii tematice propuse:

  • Utilizarea la nivel avansat a facilităților sistemului de informatizare a bibliotecii Liberty
  • Scanarea, OCR-izarea și digitizarea materialelor tipărite
  • Tehnologii moderne și programe software utilizate în biblioteci
  • Marketing-ul și promovarea bibliotecii
  • Aptitudini organizaționale pentru bibliotecari

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor de dezvoltare profesională a bibliotecarilor, facem o evaluare a nevoilor de training. Pentru aceasta rugăm atât bibliotecarii, cât și managerii de bibliotecă și șefii de departamente să completeze chestionarul de evaluare (timp de completare: 5-7 minute).